SP – Utrecht

SP – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De SP was mede-indiener van de motie ‘regenboogprovincie’, die is aangenomen door PS.

Wat beloven we:

Wij hebben geen speciaal op LHBTI’s gerichte programmapunten. De SP bestrijdt discriminatie op welk terrein dan ook en springen in de bres als zich in de Provinciale organisatie misstanden zouden voordoen.