CDA – Utrecht

CDA – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Het CDA in de Provincie Utrecht hecht zeer aan de gelijkwaardigheid van LHBTI’s en de mogelijkheden tot emancipatie. Wij geloven dat het goede gesprek over emancipatie dáár plaats vindt waar mensen elkaar ontmoeten, in verenigingen, lokale gemeenschappen en aan keukentafels. Alles wat daartoe bijdraagt juichen wij toe. Ook vinden wij dat de Provincie waar ze handhavende taken heeft (bijv. OV), hard op moet treden tegen discriminatie van en geweld tegen LHBTI-personen.

Wat beloven we:

Wij zullen doorgaan met het benoemen van gelijke rechten voor iedereen en benadrukken dat er binnen de provinciale organisatie voldoende veiligheid is voor LHBTI’s. Verder zullen wij streng toezien op het aanpakken van discriminatie van en geweld tegen LHBTI’s op de terreinen waar de Provincie Utrecht een (handhavende) taak heeft.