GroenLinks – Overijssel

GroenLinks – Overijssel

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Onlangs heeft GroenLinks nog in de commissie Bestuur en Financiën (09-01-2019) haar verontwaardiging uitgesproken over de Nashvilleverklaring. We hebben de Commissaris van de Koning gevraagd of de provincie Overijssel, in navolging van andere provincies, de LHBTI gemeenschap wilde ondersteunen door de dagen daarna bij het provinciehuis de regenboogvlag te hijsen.

“Hoewel GroenLinks van mening is dat een ieder in dit land zijn of haar mening mag verkondigen (ook als die haaks op de onze staat), is deze verklaring in strijd met waarden waar wij voor staan en ook in strijd met artikel 1 van de grondwet. Wij zijn dan ook van mening dat deze verklaring mensonwaardig is, groepen mensen uitsluit en aantoont dat de strijd voor gelijkheid voor de LHBTI gemeenschap nog lang niet gestreden is. Ook in Overijssel telt immers iedereen mee en mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt?”

GroenLinks heeft verder met andere partijen gepleit voor ‘roze zaterdag-activiteiten en het initiatief gesteund ten behoeve van een regenboogprovincie.

Wat beloven we:

GroenLinks vindt dat iedereen zich fijn moet voelen in Overijssel. Dus ook iedereen die zich rekent tot de LHTBI-gemeenschap. De komende periode wil GroenLinks zich hard maken voor LHTBI-rechten en discriminatie van deze gemeenschap, in welke vorm dan ook, actief tegen gaan. Graag wil GroenLinks van Overijssel een regenboogprovincie maken. GroenLinks weet dat hijsen van de regenboogvlag op bijvoorbeeld Coming Out dag een belangrijk signaal afgeeft, dit wil GroenLinks dan ook doen. Jongeren met een LHTBI-achtergrond zitten nu te vaak in een onconfortabele positie, daarom vindt GroenLinks voorlichting op scholen en het creeren van een veilige omgeving erg belangrijk. Voor al deze plannen zijn wij bereid gelden vrij te maken. In deze stemwijzer hebben wij ook bijna alle stellingen met ++ ingevuld, bij de stellingen waar wij + hebben ingevuld vinden wij dat andere instanties, bijvoorbeeld gemeenten, eerst aan zet zijn. Als deze instanties geen blijk geven van voldoende inzet is GroenLinks bereid via de provincie in te grijpen.