ChristenUnie – Overijssel

ChristenUnie – Overijssel

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

We hebben samen met andere partijen een motie mede ingediend, gericht op een inclusieve samenleving. Daarbij hebben we aandacht gevraagd voor sociale acceptatie en veiligheid van iedereen, in een inclusieve samenleving. De provincie heeft een conferentie over dit thema georganiseerd, die we bijgewoond hebben. We zijn aanwezig bij het ophangen van de regenboogvlag (Coming Outday). En we zijn bereid om dit thema in de achterban bespreekbaar te maken. We zijn geen voorstander van eenzijdige manifestaties die niet zorgen voor een dialoog en niet gericht zijn op een inclusieve samenleving.

Wat beloven we:

Het thema moet aandacht houden in het kader van een inclusieve samenleving. We hebben aandacht voor sociale acceptatie en veiligheid en gelijkwaardigheid, respect onafhankelijk van geaardheid. Verbindende activiteiten bevorderen wij. Inclusiviteit is daarbij een belangrijke term.