PvdA – Noord-Holland

PvdA – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

  • Inclusief werkgeverschap binnen de Provincie ingediend en aangenomen en uitgevoerd. Waarbij de Provincie als voorbeeldrol als werkgever elk jaar de HR afdelingen trainingen laat ondernemen om te kijken naar inclusief werkgeverschap, en tegengaan van (on)bewuste bias.
  • Regenboog initiatief samen ingediend met anderen partijen om ervoor te zorgen dat de Provincie gemeenten ondersteund, verbind en versterkt in hun roze beleid.

Wat beloven we:

  • Provincie Noord-Holland moet een provincie zijn waar er voor iedereen een plek is ongeacht van wie je houdt, in welk lichaam je zit, waar je vandaan komt of waar je in geloofd. In al ons beleid nemen we deze diversiteit van onze provincie altijd mee en zullen daarom altijd in de uitwerking kijken dat beleid zo inclusief mogelijk is.
  • Nauwgezet volgen van de uitwerking van het Regenbooginitiatief de komende periode en bijsturen waar nodig zodat Noord-Holland een veilige provincie is voor LHBTIQ+