Code Oranje – Noord-Holland

Code Oranje – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Wij waren niet vertegenwoordigd in de provincie. Wel hebben wij via activisme ons steentje geprobeerd bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Onder andere door deel te nemen aan demonstraties, petities te tekenen en bijdragen te leveren aan het publieke debat. De Piratenpartij Amsterdam, die met verschillende kandidaten op onze kieslijst vertegenwoordigd is, ondertekende het roze stembus akkoord.

Wat beloven we:

In een democratische samenleving is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en gelijkwaardig wordt behandeld. Inclusiviteit is dus van essentieel belang. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend ons hard te maken voor de rechten van LHBTI+’ers. Wij willen onder andere als provincie het goede voorbeeld geven, hoge prioriteit geven aan LHBTI-acceptatie op scholen en discriminatie op de werkvloer bestrijden. Wij willen dat Noord-Holland een fijne provincie is, waar iedereen zich veilig voelt. Ook in de Provinciale Staten zal onze fractie zich dus inzetten voor LHBTI+’ers.