CDA

CDA

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Het CDA heeft zich in de afgelopen vier jaar ingezet voor de belangen van LHBTI’s, denk bijvoorbeeld aan het debat over de regenboogprovincie waar het CDA ook voor heeft gestemd, maar ook bijvoorbeeld het Pride Netwerk dat is opgericht vanuit onze partij zelf die zich hier voor inzet en in de provincie activiteiten organiseert. De partij heeft zich uitgesproken tegen de Nashville verklaring.

Wat beloven we:

Het CDA steunt de behoefte om dit te doen bij de provinciale organisatie, ook als voorbeeld voor andere organisaties, we willen dit pro-actief aanpakken. We steunen ook Gedeputeerde Staten om hier een praktische invulling aan te geven. En daarbij hoeft GS zich wat het CDA betreft in haar rol tegenover gemeenten niet strikt aan haar kerntaken te houden. Deze provincie verdient kleur op haar wangen, een roze kleur, een regenboogkleur, een gezonde kleur.