PvdA – Noord-Brabant

PvdA – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De afgelopen periode werd de Provincie Brabant Regenboogprovincie. De PvdA heeft zich hier zowel vanuit de Staten als vanuit het College van Gedeputeerde Staten hard voor gemaakt. De komende periode moet hier concreet invulling aan gegeven worden.

Wat beloven we:

De provincie dient een impuls te geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI inwoners in Noord-Brabant. Samen met het Meldpunt Discriminatie, COC en betrokken partners willen we hier een gezamenlijke aanpak op ontwikkelen. Ook stimuleren we Brabantse gemeenten om zich aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden en monitoren we met het Meldpunt Discriminatie homo-accepatie op provinciale schaal. Ook willen we dat op coming-out day het provinciehuis als symbool in regenboogkleuren wordt gehuld.