GroenLinks – Noord-Brabant

GroenLinks – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Bij de begroting 2018 diende GroenLinks de motie Noord-Brabant Regenboogprovincie in, waarin Provinciale Staten werden opgeroepen om te laten zien dat Brabant werkelijk werk maakt van de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’s. En dat dit hard nodig is blijkt natuurlijk voortdurend uit allerlei signalen. Diverse onderzoeken en belangenclubs voor LHBTI’ers tonen aan dat de sociale acceptatie en zichtbaarheid van stokt en dat deze groep de laatste jaren een groter gevoel van onveiligheid ervaart.

Het geweld tegen LHBTI’ers neemt toe, er heerst nog steeds een taboe op dit onderwerp in de klas, binnen het gezin, op de sportclub en in zorginstellingen. GroenLinks maakt zich hier grote zorgen over en is van mening dat iedereen in Brabant zichzelf moet kunnen zijn.

Het eindresultaat is dat Brabant zich gaat profileren als Regenboogprovincie en zich schaart bij Drenthe, Limburg, Flevoland, Gelderland en Groningen. Hopelijk volgen andere provincies snel.

GroenLinks vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, zonder belemmeringen.

 

Wat beloven we:

Het verder voortzetten van waar we in de motie toe hebben opgeroepen: In Brabant écht werk maken van de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’s. Zo wordt Noord-Brabant echt een inclusieve provincie.

  • GroenLinks zie toe op de provincie als aantrekkelijke werkgever. We willen dat de provincie zich inzet voor diversiteit op de werkvloer.
  • GroenLinks wil dat de provincie zich opstelt als een aantrekkelijke dienstverlener. In geschreven en gesproken communicatie richting de inwoners van Noord-Brabant houden we rekening met de LHBT-gemeenschap.
  • GroenLinks houdt oog voor diversiteit binnen kunst en cultuur en hun makers. Kunst maakt dingen duidelijk en scherpt je denken. Kunst biedt inspiratie om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Kunst en cultuur dragen volop bij aan de levendigheid van onze provincie, zorgen voor ontmoeting tussen mensen, maken denkbeelden en dragen bij aan onze identiteit.
  • GroenLinks zet zich provinciaal in voor een tolerant klimaat voor LHBT’ers binnen de sportclub en de sportvereniging.
  • GroenLinks wil dat de provincie gemeenten aanspoort en stimuleert de sociale acceptatie en zichtbaarheid van LHBT’s te vergroten binnen scholen, op straat en in zorginstellingen.