SP – Gelderland

SP – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De SP heeft geen specifieke dingen gedaan voor de LHBTI gemeenschap. We gaan in al ons beleid uit van/streven naar een menswaardige, gelijkwaardige, solidaire samenleving, waarin inclusie en diversiteitsbeleid zeker een rol spelen. Gelijke rechten voor alle mensen staan altijd voorop in onze discussies en afwegingen. We hebben via onze leden actief contact met de LHBTI gemeenschap.
De provincie heeft (samen met COC en GGD) een regenboogsymposium (2017) georganiseerd, er is aandacht voor LHBTI in de vluchtelingengemeenschap (daaruit is onder meer de toolkit ontwikkeld samen met COC).

 

Wat beloven we:

Het zou goed zijn om nog een vervolg op het regenboogsymposium te organiseren (regelmatig terugkerend) en de provincie kan altijd, heel goed een regenboogprovincie zijn en dat dus blijvend in haar beleid tonen.