PvdA – Gelderland

PvdA – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Zeker zijn dat je 100% jezelf kunt zijn. Dat willen we allemaal. De overheid moet bewaken dat je je leven kunt leiden zoals je zelf wilt, ongeacht religie, geslacht of tot wie je je voelt aangetrokken. In de provincies strijden wij voor gelijke behandeling en tegen discruminatie en geweld van LHBTI’s. We hebben daarom bijvoorbeeld in 2016 de motie Regenboogprovincie aangenomen, mede op initiatief van de PvdA, waarmee Gelderland zich expliciet uitspreekt en inzet voor de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s.

Wat beloven we:

Gelderland is een veelkleurige provincie. Diversiteit en inclusiviteit staat voor de Partij van de Arbeid hoog in het vaandel. In 2016 namen Provinciale Staten al een motie aan waarin zij het Gelders bestuur oproepen zich een regenboogprovincie te tonen. In navolging van deze motie wil de PvdA dat de intenties uit deze motie ook nagekomen worden en vertaald worden naar concrete doelstellingen. Daarmee geven we een impuls aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI-personen. De PvdA vindt dat Gelderland een thuis moet zijn voor al haar inwoners, ongeacht religie, de plek waar je geboren bent, welk kleurtje je huid heeft, of wie je liefhebt.