Jezus Leeft – Gelderland

Jezus Leeft – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Niet van toepassing.

Wat beloven we:

Iedereen erop wijzen dat er Verzoening met God mogelijk is door JEZUS. Dat JEZUS gekomen is om zondaren, zoals wij, door Zijn Leven te geven, terug te brengen tot God. En te gaan leven zoals God dat van zijn schepsel vraagt.
Hij schiep ons als man en vrouw en erkent alleen het huwelijk tussen een man en een vrouw. Alles wat van deze scheppingsorde afwijkt, heeft herstel nodig. JEZUS is de grote Veranderaar, die ons terug kan brengen bij deze Scheppingsorde!