GroenLinks – Gelderland

GroenLinks – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

GroenLinks heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de toenemende intolerantie tegen
homoseksuelen en transgenders (LHBT). Zij heeft een motie ingediend samen met SP Gelderland om van Gelderland een ‘Regenboogprovincie’ te maken. Om zo samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls te geven aan het stimuleren van LHBT-emancipatie- en acceptatiebeleid. Dat is aangenomen op 6 november 2016 en had de volgende actiepunten:
– Een impuls te geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’s in Gelderland.
– Om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak in samenspraak met het Meldpunt Discriminatie Gelderland, COC en betrokken partners;
– Om Gelderse gemeenten te stimuleren aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden;
– Om met het COC en het Meldpunt Discriminatie Gelderland te kijken naar de aard en omvang van discriminatie jegens de LHBT’s in Gelderland, om ontwikkelingen te kunnen volgen en de sociale acceptatie te monitoren en PS daarover regelmatig te informeren.

Wat beloven we:

Wij gaan ervoor zorgen dat de Gedeputeerde Staten onze motie blijft handhaven in de komende periode. En zo nodig ondernemen wij actie als GroenLinks op dit punt. Daarnaast kunt u ons altijd benaderen met plannen, ideeën en vraagstukken.