ChristenUnie – Gelderland

ChristenUnie – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Bij elk voorstel, elke motie, elk amendement dat wij hebben gesteund of ingediend denken wij aan alle twee miljoen Gelderlanders. Zoals de missie van de ChristenUnie luidt: de ChristenUnie vindt iedereen waardevol.

Wat beloven we:

De ChristenUnie staat nadrukkelijk voor de vrijheid van iedereen in Gelderland. Vrijheid is lang niet altijd vanzelfsprekend maar wel essentieel voor het welbevinden van alle Gelderlanders. Iedereen moet vrij zijn om zijn geaardheid zo te beleven zoals diegene dat zelf wil. De ChristenUnie strijdt tegen elke vorm van discriminatie en vindt dat de provincie, waar mogelijk, moet optreden tegen geweld tegen LHBTI’ers vanwege hun geaardheid.

Daarnaast vindt de ChristenUnie dat Gelderse gemeenten open moeten staan voor opvangen van vluchtelingen die gevlucht zijn vanwege hun geaardheid.

Het bevorderen van LHBTI-acceptatie is echter geen kerntaak van de provincie, maar van de gemeenten en het Rijk. Gemeenten moeten zelf kunnen kiezen of ze apart LHBTI-beleid willen ontwikkelen. Daar waar gemeenten dat wel willen, maar niet kunnen, kan de provincie een ondersteunende rol spelen.

In de omgang en in contact met inwoners van Gelderland moet de provincie zoveel mogelijk rekening houden met hoe iedereen zich aangesproken wil voelen.