50PLUS – Gelderland

50PLUS – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In de afgelopen periode is er binnen de Provincie niet veel aandacht geweest voor de positie van LHBTI’s. De toiletten in het Huis der Provincie zijn gender-neutraal geworden, dat is het enige tastbare bewijs van de daden van Provinciale Staten. Bij 50PLUS is de afgelopen periode meer inzicht gekomen m.b.t. de positie van LHBTI’s. Het uitgangspunt van “iedereen is gelijk” en heeft dus dezelfde rechten betekent niet dat deze rechten ook volledig tot wasdom komen. Meer specifieke aandacht voor LHBTI’s is noodzakelijk voor verdere emancipatie.

Wat beloven we:

In de afgelopen periode is er binnen de Provincie niet veel aandacht geweest voor de positie van LHBTI’s. De toiletten in het Huis der Provincie zijn gender-neutraal geworden, dat is het enige tastbare bewijs van de daden van Provinciale Staten. Bij 50PLUS is de afgelopen periode meer inzicht gekomen m.b.t. de positie van LHBTI’s. Het uitgangspunt van “iedereen is gelijk” en heeft dus dezelfde rechten betekent niet dat deze rechten ook volledig tot wasdom komen. Meer specifieke aandacht voor LHBTI’s is noodzakelijk voor verdere emancipatie.