PvdA Fryslân

PvdA Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De PvdA was de initiatiefnemer van het voorstel (ingediend op 28 september 2016) om van Fryslân een regenboogprovincie te maken en de regenboogvlag jaarlijks op 11 oktober te laten wapperen bij het provinciehuis. Tot onze grote teleurstelling is dit niet gelukt. In oktober 2018 hebben we (met GroenLinks, D66, PvdD en SP) op Coming Out Day een petitie gelanceerd om maatschappelijk steun te krijgen voor ‘Fryslân regenboogprovincie’. Begin januari 2019 voerden  vrijwel dezelfde partijen (PvdA, D66, GroenLinks, SP, PvdD en onafhankelijk Statenlid Schukking) opnieuw actie, hesen de regenboogvlag en kondigden een initiatiefvoorstel aan voor regenboogbeleid en steun voor Friese maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor gelijke behandeling en de aanpak van discriminatie. Fryslân is als enige provincie in Nederland geen regenboogprovincie. Dat vinden wij erg jammer. Er is nog veel werk te verrichten op het gebied van gelijkwaardigheid en acceptatie.

Wat beloven we:

Discriminatie op grond van geloof, seksuele geaardheid of afkomst mag niet getolereerd worden. De PvdA willen dat de provincie Fryslân een regenboogbeleid gaat voeren dat solidariteit en tolerantie stimuleert. Om de strijd voor gelijkwaardigheid zichtbaar kracht bij te zetten willen we dat de regenboogvlag jaarlijks op 11 oktober op het provinciehuis laten wapperen. Ook willen we structureel geld vrijmaken voor maatschappelijke organisaties, zoals COC Friesland en Tûmba, die zich inzetten voor gelijke behandeling en de aanpak van discriminatie.