Natuurlijk Fryslân

Natuurlijk Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Provincie Fryslân kent helaas een zeer conservatief machtsblok van o.a. CDA en CU. Afgelopen periode hebben wij meermaals geprobeerd Fryslân tot regenboogprovincie te maken en het beleid van de provincie hier aan aan te passen. Recentelijk nog samen met de andere progressieve partijen, door een robuste reactie op de bekende ‘nashville’-verklaring. Op dit moment werken wij wederom aan een iniatiefvoorstel voor instellen van Fryslân als regenboogprovincie en financiële ondersteuning van COC en Tumba voor hun voorlichtingswerk.

Wat beloven we:

We willen er voor zorgen dat deze periode nu ook Fryslân regenboogprovincie wordt en de consequenties daarvan wordt doorgevoerd in het provinciale beleid en de samenwerkings/subsidie- voorwaarden van de provincie. Ook willen we aandacht geven aan een veilige werkomgeving voor LHBTI’s binnen de provinciale organisatie en dit beleid als voorbeeld uitdragen naar andere organisaties in Fryslân.