Partij voor de Dieren – Flevoland

Partij voor de Dieren – Flevoland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Partij voor de Dieren Flevoland maakt zich sterk voor een inclusief Flevoland, waar iedereen zichzelf kan zijn en zich sociaal veilig kan voelen. Leonie Vestering, lijsttrekker en statenlid, diende in 2017 een ‘Regenboogmotie’ in, welke met een ruime meerderheid van Provinciale Staten werd aangenomen. In deze motie verzoekt de Partij voor de Dieren o.a. het college:

  • de samenwerking te zoeken met relevante maatschappelijke organisaties, partners en gemeenten om de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s in Flevoland te stimuleren en waar mogelijk om te zetten in beleid;
  • om Flevolandse gemeenten te motiveren aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden;
  • in de PR en communicatie namens het Provinciehuis uit te dragen dat alle burgers in Flevoland, waaronder LHBTI’s, gezien en gewaardeerd worden.

Ook heeft de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor het ondertekenen van de verklaring van Dordrecht en vroegen wij de regenboogvlag te hijsen als reactie op de Nashville verklaring.

Wat beloven we:

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriƫntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

  • Flevoland moet een regenboogprovincie blijven.
  • Waar nodig versterkt de provincie het diversiteitsbeleid voor haar personeel.
  • De provincie treedt op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.
  • Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriĆ«ntaties (LHBTIQA+).