GroenLinks – Flevoland

GroenLinks – Flevoland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Op (mede-)initiatief van GroenLinks is er een motie aangenomen om van Flevoland een regenboog provincie te maken. Hierdoor zal de provincie zich inzetten voor de acceptatie en gelijke behandeling van LHBTI+ personen. Daarnaast heeft de provincie de taak om gemeenten te stimuleren zich ook aan te sluiten bij dit beleid.

Wat beloven we:

Slechts Lelystad heeft zich uitgesproken als regenboog gemeente. Naar de mening van GroenLinks Flevoland zou het wenselijk zijn als de anderen gemeenten zich ook aansluiten. Daarnaast zet GroenLinks zich altijd in voor een gelijkwaardige behandeling van alle mensen. Dit moet de leidraad zijn voor al Flevolands beleid.