GroenLinks – Drenthe

GroenLinks – Drenthe

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Initiatiefnemer Regenboogprovincie. Drenthe eerste regenboogprovincie in Nederland. In de provincie Drenthe de Drentse gemeenten aangespoord om sociale acceptatie van LHBTI te bevorderen en dat heeft er mede toe geleid dat alle 12 gemeenten zich hebben uitgeroepen tot regenbooggemeente.

Instellen van Drentse Regenboog(cultuur)week rond de Coming-Out Dag in oktober.

Wat beloven we:

GroenLinks zet zich in voor een samenleving waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Sociale veiligheid en sociale acceptatie van LHBTI+’ers hoort daar ook bij. GroenLinks wil daarbij meer inhoud geven aan Drenthe als Regenboogprovincie en samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs de sociale acceptatie van LHBTI+’ers bevorderen.