D66 – Drenthe

D66 – Drenthe

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

D66 is een van de initiatiefnemers om Drenthe de eerste regenboorprovincie van Nederland te maken, daarnaast hebben wij een active bijdrage geleverd om alle Drentse gemeenten regenbooggemeente te laten worden en dat is succesvol geweest. In Drenthe zijn alle gemeenten nu regenbooggemeente.
Daarnaast vragen wij constant aandacht voor LHBTI-gemeenschap en streven wij naar volledige acceptatie en gelijkwaardigheid.

Wat beloven we:

Wij vinden het gegeven dat Drenthe een regenboogprovincie is erg goed en mooi, maar dit is wat ons betreft pas een begin. In de komende periode willen wij ons concreet inzetten voor volledige acceptatie van de LHBTI-gemeenschap en dit gaan wij doen in nauwe samenwerking met de mensen waar het omgaat.