GroenLinks Zeeland

GroenLinks Zeeland

Wat is een taak van de Provincie, en wat niet. Wat ligt bij de gemeente? Het is vaak lastig, vooral als buitenstaander. Vaak is het ver van mijn bed. Als ik het niet zie, is het er niet. Totdat je, vroeg of laat, er mee te maken krijgt. Een familielid, een neef, zoon, dochter, vader of moeder. Soms kan het zo dichtbij komen. Dan is het plotseling niet meer zo ver van je bed. En zou zo rijk provincie en gemeente er in moeten kunnen staan. Helaas is dat nog niet zo. Zeker Homo’s en Lesbiennes zijn maatschappelijk aanvaard. En als je maatschappelijk aanvaard bent, dan zijn er toch geen problemen meer? Het moet iets van ons allemaal worden, vanaf de basisscholen. Zodat elke generatie er tenslotte mee te maken krijgt en er op een gezonde manier mee om kan gaan. Er is nog een lange weg te gaan. Maar we hebben wél een duidelijk doel voor ogen. Algemene acceptatie, door iedereen.

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

LHBT kwam politiek gezien niet vaak op de agenda van PS Zeeland. Individueel is er wel aandacht voor gevraagd, o.a. voor de LHBT tentoonstelling in oktober 2014 in de Zeeuwse Bibliotheek Vlissingen.

Op 18 september 2013 heeft Europarlementariër Marije Cornelisse een masterclass over 100 ideeën tegen discriminatie – waaronder LHBT – gegeven voor 20 actieve Zeeuwse GroenLinks leden. Waar mogelijk hebben zij deze lessen in de praktijk toegepast. Uiteraard is hiervan melding gemaakt op onze website evenals van het volgende.

Eenmaal in de afgelopen periode heeft LHBT echt op de politieke agenda gestaan. GroenLinks heeft – samen met PvdA, D66 en SP – op 12 december 2014 een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend met als strekking dat Provinciale Staten Zeeland de handelswijze van het college van B&W Tholen betreurt en het besluit afkeurt om op de valreep nog drie weigerambtenaren te benoemen, die geen homostellen willen trouwen. De overige partijen in de PS Zld – te weten CDA, CU, PVV, Partij voor Zeeland, SGP en VVD – hebben hier blijkbaar geen moeite mee. Zij steunden de motie niet waardoor die helaas is verworpen: 13 voor en 26 tegen.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Veiligheid op straat, op school, in de openbare ruimte. Nog steeds zijn pesterijen aan de orde van de dag. Homofobie komt voor uit angst, onzekerheid. Iedere keer is er weer een volgende generatie mensen die het nodig hebben om andere LHBT mensen te ontmoeten om zichzelf beter te leren kennen. Daar horen locaties en subsidies bij. Voor zover gemeentes hierin beïnvloed kunnen worden, wil GroenLinks Zeeland zich voor die beïnvloeding inzetten.
-Jong geleerd is oud gedaan. Dus onderwijs al startend op basisschoolleeftijd is nodig om LHBT mensen als normale optie in het leven te kennen. Zeeland kent nogal wat scholen met een christelijke achtergrond. Zeker ook op deze scholen is goede voorlichting enorm belangrijk.

Aandacht voor LHBT in de zorg, verzorging, ouderenzorg. Voorkomen dat mensen weer ‘terug in de kast’ moeten. Als ouderen bijvoorbeeld weggepest worden uit een verzorgingstehuis, waar moeten ze naar toe? Helaas ziet politiek het niet als haar taak om meningen te veranderen. In het geval van LHBT problematiek in het algemeen en discriminatie in het bijzonder, zou dat eigenlijk wel moeten. GroenLinks Zeeland heeft niet de illusie deze dingen eenvoudig te kunnen veranderen. Waar we kunnen, willen we ons er wel hard voor maken.