SP – Fryslân

SP – Fryslân

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De SP maakt zich al jarenlang sterk voor blijvende ondersteunende subsidie verstrekking aan alle sociale maatschappelijke organisaties, die ondersteuning geven aan minderheden of hulpbehoevenden zoals organisaties als het COC, Tûmba en Zorgbelang.

SP Fryslân heeft in december 2012 op eigen initiatief een boekje gemaakt genaamd: ‘ Vrijwilligerswerk onbetaalbaar!’ In dat boekje laat de SP vrijwilligers van alle maatschappelijke organisaties aan het woord komen, zodat die in hun eigen woorden kunnen vertellen waarom ondersteuning van hun organisatie zo belangrijk is. Bij het COC hebben we toen gepraat met Tineke Jonk.

In november 2011 hebben we een middag georganiseerd in het Provinciehuis waar alle organisaties met elkaar konden praten en de organisaties aan konden geven hoeveel ze gekort zouden worden in hun subsidie en hoe ze dat dachten op te vangen.

Elk jaar stelt SP Fryslân vragen over het korten van de subsidies en dienen wij moties in tot behoud van die subsidies.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Als het aan SP Fryslân ligt worden de afspraken die er zijn gemaakt door dit college over de subsidies aan onder andere het COC weer teruggedraaid. Ook zullen wij daar waar nodig opkomen voor de belangen van HLBT. Discriminatie en geweld keuren wij af en wij zullen daar maatregelen tegen nemen.