Partij voor de Dieren – Fryslân

Partij voor de Dieren – Fryslân

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Partij voor de Dieren heeft nog geen zetel in PS van Fryslân, maar hoopt er op.

De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders – zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers. Wij steunen dan ook te allen tijde voorstellen die daaraan bijdragen

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De Partij voor de Dieren staat voor emancipatie, gelijke rechten en gelijke behandeling van LHTB’s en stemt consequent voor de verbetering van hun positie. Het is de taak van de overheid te zorgen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging, en er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Acceptatie en emancipatie moeten op alle niveaus uitgedragen en gestimuleerd worden. Vanzelfsprekend door het goede voorbeeld te geven met een personeelsbeleid dat pal staat voor diversiteit en met oog voor de kansen en kwaliteiten van alle (potentiële) medewerkers, maar bijvoorbeeld ook in het provinciale beleid rondom cultuureducatie.