Provinciale kandidaten 2011

Gayvote.nl vroeg de politieke partijen om hun roze kandidaten kenbaar te maken. Hieronder vind je een overzicht.

We hebben het aan partijen overgelaten hoe zij het begrip “roze kandidaat” invullen. Regelmatig lichten kandidaten dat zelf toe in hun profieltekst. Hoewel je zelf niet op Eerste Kamerleden kunt stemmen, staat de samenstelling van de Eerste Kamer bij deze verkiezingen wel op het spel. Daarom vind je op Gayvote.nl nu ook profielen van roze kandidaten voor de Eerste Kamer

Ontbreekt er nog een kandidaat? Mail dan naar [email protected]

Roze kandidaten per provincie

Klik op de provincie om de kandidaten voor de betreffende staten te zien.

 • Drenthe
 • Gelderland
 • Groningen
 • Flevoland
 • Friesland
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland

DRENTHE
Nog geen kandidaten bekend.

GELDERLAND

 

Jan Hutten
Ik ben Jan Hutten, 35 jaar en woon inmiddels vier jaar met mijn vriend Gerben in Arnhem. Sinds 2003 ben ik actief in de provinciale politiek als woordvoerder economie en verkeer, ik ben vice-fractievoorzitter. In de CDA-fractie (15 personen) zit ik samen met Wieneke Mulder (zie andere CDA kandidaat). De homo emancipatie is qua bemensing binnen het CDA al lang voltooid! Ik sta voor de periode 2011-2014 op een prachtige tweede plaats.De provincie heeft niet een specifiek LHBT-beleid, maar ondersteunt wel het COC in Gelderland. De COC-subsidie zou in verband met de bezuinigingen helemaal worden geschrapt. Als onderhandelaar namens het CDA heb ik het voor elkaar gekregen dat 75% van de subsidie de komende jaren overeind blijft. Hiermee wordt het COC ondersteund en kan zij haar nuttige werk blijven voortzetten, bijvoorbeeld de voorlichting op scholen, of ondersteuning van jongeren (of ouderen) bij hun coming-out.Voor de komende jaren wil ik dat de provincie Gelderland de Roze Zaterdag (hopelijk 2013 in Arnhem) financieel ondersteunt. Ik zou ook graag zien dat Gelderland ook activiteiten voor specifiek (jonge) allochtone homo�s en allochtone asielzoekers ondersteunt. Er blijft dus voor mij, Wieneke en het CDA, werk aan de winkel!
Meer informatie op: www.janhutten.nl of www.twitter.com/janhutten
Lijst:CDA 

Nummer:

2

 

Wieneke Mulder
Mijn naam is Wieneke Mulder, ik ben 35 en woon samen met Femke met veel liefde en plezier in Nijmegen.
Naast Statenlid ben ik beleidsmedewerker onderwijs in Leerdam. Daarvoor was ik onderzoeker en docent Ethiek op de Radboud Universiteit, en altijd ergens vrijwilliger.
Zomer 1994 ging ik in Maastricht studeren, mijn toenmalige vriendinnetje in Nijmegen. In Maastricht ontwikkelde en begeleidde ik gespreksgroepen voor homoseksuele studenten bij een studentenorganisatie. Na 2 rondes stapte ik over naar het COC, draaide hier groepen, leidde vervolgens de intervisie en zat ik in het bestuur van de vrouwengroep. Daarnaast roeide ik o.m..
In 2001 verhuisde ik, na een periode vrijwillig ontwikkelingswerk in Guatemala, vanwege studie en de liefde naar Nijmegen. Ik studeerde toegepaste ethiek, werd onderzoeker-docent en was daarnaast tot mijn statenlidmaatschap erg actief bij o.a. de hockeyclub, en commissie Ethiek van het Radboudziekenhuis. Op het moment ben ik jurylid voor de Burg Dalesprijs, en denk mbt het vlottrekken van de huisvestingsproblematiek van COC Nijmegen.
Vanuit het bouwen aan de maatschappij was de stap naar Statenlidmaatschap klein. Er moet veel gebeuren, ook voor de LHBT, en ik zet me er graag voor in!
Mijn LHTB ambities vind je bij onder plannen CDA Gelderland.
Lijst:CDA 

Nummer:

16

 

Jeannine Liebrand
Ik ben sinds de jaren zeventig actief in de feministische beweging (Rooie Vrouwen in de PvdA, nu vrouwennetwerk). Daarin heb ik altijd nauw samengewerkt met lesbische vrouwen, die tegen veel discriminatie aanliepen. In Nederland is de situatie sindsdien aanzienlijk verbeterd, maar we zijn er nog niet. Vooral allochtone vrouwen en mannen hebben onze steun hard nodig; zij kunnen in eigen kring vaak niet makkelijk �uit de kast komen� zonder op weerstand te stuiten.
Waar mogelijk wil ik hen zowel persoonlijk als politiek helpen bij het kunnen leven vanuit hun persoonlijke gevoelens en voorkeuren. Zonder barri�res die voor heteroseksuelen niet bestaan. En zonder bang te hoeven zijn voor geweld dat specifiek tegen homoseksuelen is gericht.
Lijst:Partij van de Arbeid 

Nummer:

7

 

Jeanco Lapierre Armande
Omdat ik zelf uit de kast ben en volkomen gelukkig ben met mijn geaardheid, wil ik dat ook graag uitdragen. Want de belangrijkste reden om in de kast te blijven is dat de maatschappij ons opgedrongen heeft dat het �verkeerd� is om LHBT te zijn en daarom zijn wij, zeker als wij nog jong zijn, vaak ongelukkig met ons zelf. Kom op mensen, laat je niet in de hoek zetten en make your soul sing! Doe ik nu ook (is natuurlijk ook niet altijd zo geweest ) door mijn levensvreugde en geluk naar buiten toe uit te stralen! Kortom ik wil voor iedere LHBT bereiken dat die net zo happy is als ik! Natuurlijk zal ik ook de politieke standpunten van de Partij voor de Dieren verdedigen en dat is mijn eerste taak, maar dat was niet de vraag! Lijst:Partij voor de Dieren 

Nummer:

6

 

Agnes Lewe
Ik ben: 58 jaar en woon al meer dan 20 jaar samen met mijn vriendin in Nijmegen. Ik ben werkzaam als archivaris bij de gemeente Oss, voorzitter van de stichting Het Interlokaal en de Stichting Roze Woensdag.Ik wil bereiken: een sociaal en kleurrijk Gelderland
Lijst:SP 

Nummer:

3

 

Wieneke Groot
Ik ben Wieneke Groot, 36 jaar en getrouwd en woonachtig in Arnhem, werkzaam in Amsterdam bij de Vrije Universiteit als adviseur HRM ken- en stuurgetallen.
Voorheen werkzaam als beleidsmedewerker Planning & Control en docent aan middelbare school (maatschappijleer, informatica en wiskunde).
Academische studie Politicologie afgerond aan de Vrije Universiteit, later aangevuld met postdoctoraal maatschappijleer en deels een HBO studie facilitair management.
Nevenfuncties: voorzitter 2011 Junior Chamber International Arnhem | voorzitter 2011 van partnerclub van een Rotaryclub in Ede | freelance dirigent van studentenkoor True Colours Unplugged
Ik wil me sterk maken voor een kleine provinciale overheid en voor eigen keuzevrijheid voor de mensen in Gelderland. Dat betekent minder betutteling, en dus sta ik voor �minder regels�.
Eigen keuzevrijheid voor LHBT�s kan alleen als het veilig is om voor die keuze te staan. Ook daar wil ik mij graag voor inzetten.
Lijst:VVD 

Nummer:

5

GRONINGEN

 

John Hoeks
Mijn naam is John Hoeks. Ik ben 46, getrouwd met Catharina (we hebben samen twee kinderen) en ik werk als docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben al vaak uit de kast gekomen, eerst als homo, toen als bi, maar ook als vegetari�r en meer recent als veganist. Elke keer � en ik moet zeggen dat het echt nooit went – gaat het erom dat je jezelf trouw blijft, ook al kijkt je omgeving je er vreemd op aan (of is zelfs ronduit negatief). Vanuit die ervaringen vind ik de emancipatie van LHBT�s heel erg belangrijk, ook al is mijn belangrijkste politieke motivatie iets te doen aan de belabberde situatie van dieren, met name in vee-industrie en laboratoria. Namens de partij voor de dieren zet ik me in voor mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
Lijst:Partij voor de Dieren 

Nummer:

8

 

Wesley Pechler
Op mijn middelbare school heerst een zeer tolerant en vriendelijk klimaat jegens LHBT�s. Uit de gay community verneem ik echter dat mijn school daarin een uitzondering op de regel is. Ik hoop de Provinciale Staten van Groningen over te kunnen halen om actie te ondernemen om te zorgen voor een toleranter klimaat op onderwijsinstellingen, zodat elke LGBT jongere zichzelf kan zijn op school. .
Lijst:Partij voor de Dieren 

Nummer:

10

 

Paulien Geerdink
Mijn naam is Paulien Geerdink. Als oud-raadslid van de VVD in de gemeente Amsterdam heb ik veel mogen samenwerken met LHBT�s. De VVD staat als liberale partij borg voor de emancipatie van homoseksuelen. Hoewel op dit gebied reeds veel is bereikt in Nederland, mogen verworvenheden niet worden uitgehold en is niet aflatende aandacht nodig voor die onderwerpen waar gelijke rechten voor homoseksuelen nog niet volledig zijn geregeld. Het toenemende geweld tegen homoseksuelen vraagt om extra aandacht en zware straffen, maar wij zijn tegen zgn. �hate crime� wetgeving, waarbij geweld tegen homo�s zwaarder wordt bestraft, dan �gewoon� geweld. De �enkele feit constructie� in de Algemene wet gelijke behandeling moet bovendien worden geschrapt en er moet een eind komen aan de mogelijkheid voor confessionele scholen om homoseksuele leerlingen en docenten te weren. De VVD is daarenboven duidelijk over het recht van homoseksuelen om met elkaar te trouwen: er is geen ruimte voor weigerambtenaren in Nederland.
Lijst:VVD 

Nummer:

1

FLEVOLAND

Nog geen kandidaten bekend.

FRIESLAND

Tineke Schokker-Strampel
Ik ben Tineke Schokker – Strampel en ben de afgelopen vier jaar gedeputeerde geweest voor het CDA in Frysl�n. Ik heb als bestuurder gezien hoe belangrijk het gemeenteoverstijgende werk is dat het COC in Frysl�n doet. Ik vind dat dit moet blijven en steun daarom van harte het COC. Lijst:CDA 

Nummer:

2

 

Kristiaan Strijker
Ik ben Kristiaan Strijker, 30 jaar en woon in Gaast, een mooi dorp aan het IJsselmeer in de nieuwe gemeente S�dwest Frysl�n. Na een periode actief te zijn geweest in de gemeentelijke politiek als woordvoerder herindeling en sociaal maatschappelijke zaken wil ik mij nu ingaan zetten voor de provincie Frysl�n.Het COC is een maatschappelijke organisaties die door de provincie ondersteund wordt. Het COC is niet alleen actief voor haar leden maar verricht ook heel goed werk voor niet leden. Mensen die nog niet uit de kast zijn, worden geholpen bij hun coming out, op scholen worden gast lessen georganiseerd om te werken aan de acceptatie etc. Werk dat nog altijd absoluut gedaan moet worden!Voor de komende jaren wil ik dat het COC haar werk voort kan zetten. En zou ik graag meer roze activiteiten in de provincie willen zien.

 

Lijst:CDA 

Nummer:

8

 

Remco van Maurik
Ik ben de politiek ingegaan om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige maatschappij. Alle mensen moeten naar mijn mening -naar vermogen- volwaardig kunnen participeren in onze samenleving. Discriminatie op grond van godsdienst, geslacht of sexuele geaardheid moet niet aan de orde zijn. Het is van belang dat je respect moet hebben voor de ander. Een apart beleid zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Daar waar er sprake is van discriminatie moet dit worden aangepakt. Lijst:PvdA  

Nummer:

6

 

Mijn naam is �mer Kaya. Ik ben 26 jaar. Geboren en getogen in Sneek en mag mijzelf dus een echte Fries noemen. Inmiddels zit ik al 5 jaar in de gemeentepolitiek als raadslid van Sneek en Sudwest Fryslan.
In de komende vier jaar hoop ik ook mijn bijdrage te kunnen leveren op Provinciaal niveau.
Ik zal me er o.a. voor inzetten dat we elkaar accepteren, zoals we zijn. Het maakt namelijk niet uit of je wit, zwart, man, vrouw, jong, oud, homosexueel of hetrosexueel bent. Het gaat er om wat jij wilt betekenen voor de maatschappij. Wat jij wilt betekenen voor jouw omgeving. Ik merk soms dat onbekend onbemind maakt, daarom moeten we ervoor zorgen dat we met elkaar in contact komen en blijven. Daar ga ik mij voor inzetten! En als ik wat kan betekenen voor deze organisatie dan hoor ik dat graag.
Lijst:PvdA 

Nummer:

9

 

Elsje de Ruijter
De vijandigheid tegen homo�s, lesbo�s, biseksuelen en transgenders (HLBT�s) lijkt toe te nemen. Dat tij moeten we keren! We hebben allemaal het recht openlijk uit te komen voor onze sexevoorkeur. Ik zal me daarom inzetten voor daadwerkelijke bescherming van HLBT�s en het daadkrachtig optreden tegen �andersdenkenden�, die mensen op basis van hun sexevoorkeur beledigen, belagen of uitsluiten. Lijst:PvdA  

Nummer:

20

 

Jan Waterlander
Vanuit mijn mensbeeld vind ik elke stigmatisering verwerpelijk. Ik ben niet voor gelijke, maar voor gelijkwaardige benadering van wie dan ook, van welke groep dan ook. Er zijn zeer veel verschillen tussen mensen(gelukkig maar!) 50PLUS is tegen het wegzetten van (groepen) mensen . Ik ben lijsttrekker en behoor niet tot de door u beschreven doelgroep, maar zal me in Provinciale Staten met mijn fractiegenoten volledig inzetten voor gelijkwaardige benadering van wie dan ook en tegen elke vorm van achter stelling. In dat opzicht is iedereen bij ons �roze�! Voor info: WWW.50PLUSPARTIJ.NL Lijst:50Plus  

Nummer:

1

LIMBURG

Paul Wessels
Als vader en ouder van 64 jaar, ben ik heel erg trots op mijn homo zoon en op mijn partij D66, waarbij alle mensen er toe doen.
Met de diversiteit en pluriformiteit van Mede- Nederlanders hoog in het vaandel, in een samenleving waarin iedereen respectvol behoort mee te tellen, is het tegenwoordig schrijnend om te zien, te horen en te ervaren hoe we opnieuw laten gebeuren, dat haat, intolerantie en geweld ten opzichte van Homo medemensen opnieuw de kop op steekt.
Als Limburgs Statenlid zal ik me dan ook blijven inzetten om met name ook �in eigen huis�, de tolerantie en meer nog de acceptatie van Homo�s,
in het Limburgse Land tot gewoon goed te maken.
Dat betekent, werk aan de winkel op scholen, op de werkvloer, de sportclub, in het verzorgingstehuis maar vooral ook opkomen voor acceptatie en begrip.
Lijst:D66  

Nummer:

2

 

Marieke Zijp
Als kind was het voor mij de normaalste zaak van de wereld dat mannen ook verliefd op mannen konden zijn, en vrouwen verliefd op vrouwen. Pas later kreeg ik door dat er mensen zijn die dat niet normaal vinden en dat vind ik nog altijd schokkend.Je kan niet afdwingen dat mensen anders gaan denken. Wel kan je mensen informeren, informatie staat aan de basis van begrip. De maatschappij en de politiek dient alles in haar macht te doen om verschillen op te heffen. We zijn niet allemaal gelijk, maar wel allemaal gelijkwaardig. En dat is wat ik wil zien. In wetgeving, in organisaties, in de samenleving. De ruimte om te zijn wie je bent, of dat nu lesbische vrouw, homoman, biseksueel, transgender of hetero is. Daar staat D66 voor, daar sta ik voor.twitter.com/mariekezijp

Lijst:D66  

Nummer:

5

 

Martinet Roling
D66 houdt van verschillen, want die zorgen voor leven en dynamiek! Maar wij willen geen onrechtvaardige verschillen en daarom strijden wij ervoor om de haperende emancipatie van LHBT�s extra aandacht te geven � (juist) ook in Limburg.
Ik vind het toenemende fysieke en verbale geweld onacceptabel. Om dat te voorkomen moet er op alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs goede voorlichting gegeven worden over homoseksualiteit. Ook het COC verdient daarin alle nodige ondersteuning.
Als �roze moeder� van een homozoon is het voor mij een extra impuls om die opdracht gestand te doen!
Lijst:D66  

Nummer:

22

 

Gonnie Perr�e
In Limburg bestaat sinds 4 jaren ANBO ROZE LIMBURG, deze groep is bezig het perspectief van de roze oudere te verbeteren door fijne maandelijkse bijeenkomsten te regelen en in contact met verzorgingshuizen informatie te geven over de ge�soleerde situatie van roze ouderen.Ik ben zeer actief lid van de werkgroep die de bijeenkomsten voorbereidt. Ook zorg ik voor PR en netwerk voor de nodige contacten binnen regionale en lokale overheid. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger voor een lesbische site, FemFusion.
Lesbische vrouwen, vooral de oudere, zijn in Limburg verstoken van ontmoetingsmogelijkheden. Dikwijls hebben ze kinderen en leven van een laag inkomen. Daarvoor is internet een ideale oplossing voor contactmogelijkheden en ervaring uitwisselen.Voor het verbeteren van de gay leefsituatie, vooral de lesbiennes in Limburg zet ik me tot het uiterste in.Kies vooral bewust!
Lijst:GroenLinks 

Nummer:

22 (Noord)

44 (Zuid)

 

Roy Bouten
Als 26 jarige hetero ervaar ik hoe mooi het is om openlijk een relatie te kunnen hebben. Om me geen zorgen te hoeven maken hoe grote groepen anderen mijn relatie en geaardheid ervaren. Ik maak me zorgen als ik enkele homoseksuele vrienden hoor zeggen dat ze uitgescholden worden, puur en alleen omdat ze hun gevoel volgen. Ik zie dat Nederland een stuk intoleranter wordt. Seksuele geaardheid mag nooit basisrechten in de weg staan of reden zijn tot uitsluiting en discriminatie. Basisrechten waar ik dagelijks van geniet moeten voor iedereen toegankelijk zijn.Of het nu een bezopen jongere is, een Marokkaanse imam of een Christelijke schooldirecteur. Discriminatie op basis van sexuele geaardheid is nooit goed te keuren. Waar ik me de komende jaren voor in wil zetten is dat iedereen, ongeacht geaardheid, afkomst of geslacht zijn leven kan leven. Dit streven is niet te vangen in specifieke voorstellen, maar in een cultuuromslag. De PvdA is de partij bij uitstek die deze cultuuromslag nastreeft, zowel in gemeenten, provincies als ook landelijk. 

Volg me ook via mijn web-log roybouten.web-log.nl en twitter twitter.com/roybouten

Lijst:Partij van de Arbeid 

Nummer:

7

 

Jeroen Janssen
Graag kom ik in het Limburgs Parlement op voor homobelangen welke ik als homo goed weet te benoemen. In Limburg zet ik mij al jaren actief in voor de �homogemeenschap�. Zo ben ik voorlichter voor de GGD Zuid Limburg en lever ik zo mijn bijdrage aan bevordering van het veilig vrijen en tegengaan van SOA onder homoseksuelen. Voor andere gevaren voor homo�s zet ik mij al jaren met veel plezier politiek in.De VVD is daarvoor mijns inziens de beste partij! De VVD zet zich in voor vrijheid, ieder is vrij zijn leven naar eigen gevoel in te richten. Dit komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Alle rechten die een mens heeft zijn gelijk voor allen ongeacht bijvoorbeeld seksuele geaardheid. De VVD is een partij met optimistische blik op het leven, niet voor niets heet het verkiezingsprogramma van de VVD Limburg deze verkiezingen �Optimisme met focus�, terug te vinden op www.stemjeroen.eu.
Ook in de VVD heb ik mij al op diverse terreinen ingezet voor homobelangen. Zo was ik in 2010 lid van de werkgroep voor de VVD boot tijdens de Gay Pride te Amsterdam, eveneens terug te zien op mijn website. En ook al zijn homobelangen vooral onderwerp voor de Tweede Kamer, door mijn contacten binnen de partij kan ik vanuit Limburg zeker wat voor mijn homokiezers betekenen. Zo heb ik bijzonder goed contact met Tweede Kamerlid homobeleid voor de VVD, Jeanine Hennis-Plasschaert. Zij is in Limburg geboren en verdedigde meer dan eens al homobelangen in het Europarlement. Met haar heb ik al vele werkbezoeken in Limburg afgelegd en zal ik ook de verkiezingsperiode voor het Limburgs Parlement in 2011 regelmatig in homohoreca verschijnen.Ik vraag alle Limburgse homo�s om hun stem zodat ik mij kan blijven inzetten voor homobelangen in Limburg! Bij voorbaat dank voor de stem en neem gerust contact op of bekijk voor meer informatie www.stemjeroen.eu !
Lijst:VVD 

Nummer:

8

 

Bram Dirkx
Bram Dirkx (20) is geboren en getogen Venraynaar. Hij is homoseksueel en VVD-kandidaat voor de Provinciale Staten in Limburg. Bram is in het dagelijks leven Hoofdbestuurslid van de JOVD en Politiek Assistent van een Eerste Kamerlid. Bram studeert tevens Nederlands recht.Bram: �Het gaat bij de VVD niet om je afkomst, maar om je toekomst. En mensen die de toekomst willen grijpen, die zijn bij de VVD aan het juiste adres. Ik wil mij sterk maken voor een provincie waar burgers kansen krijgen en waar burgers hun kansen grijpen. Mensen niet beoordelen op wie ze zijn, maar wat ze doen�.www.bramdirkx.nl
www.twitter.com/bramdirkx
www.facebook.com/bram.dirkx
Lijst:VVD 

Nummer:

11

 

Albert Leppers
Eigenlijk gaat het maar om een ding, namelijk volwaardige acceptatie en participatie van LHTB�s in onze samenleving, waarvan de Provinciale Staten en haar Instituties � thans nog � deel uit maken. Zolang de Provincie die bestuurlijke rol heeft, dient zij derhalve actief stimulerend en, waar nodig randvoorwaarden scheppend, op te treden, alsmede in dit verband voorbeeldgevend gedrag ten toon te spreiden. Die houding en inzet geldt a fortiori voor alle (minderheids) groeperingen in onze samenleving. Lijst:50Plus 

Nummer:

1

 

 

NOORD-BRABANT

 

Nicolien Hermens
Tijdens mijn MTS-opleiding was ik vaak het enige meisje tussen alleen maar ruige jongens. Juist op de leeftijd waarop je je karakter vormt, heb ik geleerd wat het betekent om een kleine minderheid te zijn in een sterke groep. Ik leerde me te handhaven en mijn eigen koers te blijven volgen tegen de stroming in.Mijn drijfveer in de politiek is op te komen voor mensen die het (even) zelf niet kunnen of daarbij steun goed kunnen gebruiken. De stem van de minderheid mag niet overschreeuwd worden door de roep van de meerderheid.Brabantse gemoedelijkheid betekent dat je hier ontspannen kunt wonen en je je veilig voelt als je met je geliefde hand-in-hand over straat gaat. Daarvoor zetten we politie en justitie in. Belangrijker is dat we werken aan acceptatie van mensen die te snel het stempel �anders� krijgen opgedrukt. Zo voorkomen we sociale uitsluiting en eenzaamheid in de steden en zeker in de dorpen. Als u op mij stemt, zet ik me daar namens het CDA voor in.
Meer weten? www.nicolienhermens.nl

Lijst:CDA 

Nummer:

17

 

Sel�uk Akinci
Ik sta zelf op een onverkiesbare plek op de lijst, omdat ik al namens GroenLinks in de gemeenteraad van Breda zit. Wel wilde ik graag op de provinciale lijst, omdat GroenLinks een emancipatiepartij is waar ik als steun mijn naam graag aan verbind.GroenLinks zet zich altijd en overal in voor alle minderheden in de samenleving en verdient dan ook zeker een roze stem.
Lijst:GroenLinks 

Nummer:

25

 

Han Verbeem
Mijn naam is Han Verbeem, 45 jaar oud en al vele jaren actief voor de PvdA. Van 2006 tot 2010 was ik raadslid in Bergen op Zoom en was ik onder meer betrokken bij de organisatie van de Roze Zaterdag 2007.
Ook provinciaal wil ik mij inzetten voor de gelijke behandeling van homo�s, lesbiennes, bi�s en transgenders. De provincie kan veel doen om de maatschappelijke acceptatie te versterken. Onder meer voor groepen holebi�s die het moeilijk hebben: ouderen, allochtonen of gehandicapten. De laatste jaren zijn er in Brabant COC-panden en homo-caf�s gesloten, dankzij de populariteit van internet. Tegelijk dreigt voor oudere holebi�s vereenzaming en isolement. O�k in deze tijd, nu er op subsidies bezuinigd wordt, moet er ruimte blijven voor ondersteuning van roze projecten. Het gaat tenslotte om m�nsen.
Lijst:Partij van de Arbeid 

Nummer:

27

 

Ron van Zeeland
Niet lang nadat ik uit de kast kwam werd ik actief bij het COC. Vanaf mijn twintigste heb ik me ingezet voor de roze zaak. Daarnaast zat ik in het bestuur van de Hiv Vereniging in Rotterdam.Vanaf begin jaren negentig ben ik actief voor de SP. In 2007 ben ik gekozen als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Binnen de SP-fractie was ik woordvoerder milieu & water.Daarnaast hield ik me de afgelopen periode bezig met het van de grond krijgen van provinciaal lhbt-beleid. Dat deed ik door het organiseren van speciale bijeenkomsten, waaronder twee roze conferenties; op werkbezoek te gaan bij diverse hlbt-organisaties; mezelf beschikbaar te stellen als tussenpersoon; schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten wanneer nodig en opinie-artikelen over o.a. homodiscriminatie te publiceren in de regionale media.

Ik ga de komende vier jaar graag door op de ingeslagen weg om de relevante onderwerpen voor hlbt�s en mensen met hiv op de agenda te zetten.

Meer weten, lees mijn blog www.ronvanzeeland.nl of volg me op twitter twitter.com/ronvanzeeland .

Lijst:SP 

Nummer:

3

 

Miranda Verdouw
Ik ben zelfstandig ondernemer en daarnaast, sinds maart 2010, fractievoorzitter van de SP in Geldrop-Mierlo. Verder ben ik eindredacteur van een wijkblad en webmaster van een aantal websites waaronder die van Stichting Homobelangen Helmond.
Het belangrijkste wat je kunt bereiken voor LHTB�s (en voor alle andere mensen) is dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Ik wil daar graag zoveel mogelijk aan bijdragen.
Lijst:SP 

Nummer:

45

 

Karel Burger Dirven
Samen met mijn man woon ik in �s-Hertogenbosch. En het mag best gezegd zijn, liberalen zijn fijne mensen.
Binnen de VVD is iedereen welkom. Het is een grondrecht dat mensen hun leven in alle vrijheid kunnen inrichten. Maar het is en blijft nodig om daar bewust mee om te gaan en dat grondrecht te bestendigen. Wat kunnen wij daarin voor elkaar betekenen? De provincie heeft een voorbeeldrol in de acceptatie van LHBT�s. Door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op LHBT�s manifestaties geeft zij een stimulerend signaal aan de samenleving. Mijn inzet zal op dit vlak gericht zijn op tolerantie, respect, vrijheid en veiligheid. En uw stem op de VVD is daarin een beslissend onderdeel. Zo is het bestaan van weigerambtenaren natuurlijk een volstrekt verkeerd signaal vanuit de overheid. Dat geeft nog maar eens aan dat de acceptatie van LHBT�s niet vanzelfsprekend is, zelfs niet bij de overheid.

 

 

 

 

David Vermorken
Ik ben 25 jaar, woon in Rijen en werk in Den Haag op het partijbureau van de VVD. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik vind dat de overheid zich met minder zaken bezig moet houden. De kracht van de Brabander is juist dat hij of zij zonder bemoeienis van de overheid een heel stuk komt. Ik sta voor een Brabant met lage lasten, goede wegen en minder regels. Daar ligt de kern van wat de provincie moet doen. LHBT-beleid is geen kerntaak van de provincie. Gemeenten en Rijksoverheid, maar zeker ook organisaties zoals het COC, spelen hierin wel een cruciale rol. De provincie moet hier niet voor meer bestuurlijke drukte zorgen. Dat vermindert de effectiviteit van het te voeren beleid. Wel moet de provincie in de subsidieverlening eisen stellen aan een goed LHBT-beleid. Uiteraard geldt dat ook voor de provincie zelf als werkgever.Volg mij ook op twitter: www.twitter.com/vermorken
Lijst:VVD 

Nummer:

14

 

Henk Krol
Met de 34-jarige ervaring op het gebied van de homo-emancipatie wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor onze belangen in de provincie. En mocht ik gekozen worden in de Eerste Kamer (ik sta voor 50PLUS op nummer 5), dan natuurlijk ook landelijk.
Er is nog veel te doen. Ik ben graag jouw vertegenwoordiger.

 

www.henkkrol.nl

Lijst:

50Plus

 

Nummer:

1

 

 

Peter J. Derksen
Ik ben specifiek binnengekomen bij 50PLUS vanwege twee voor mij belangrijke zaken: ik maak me ernstig zorgen met deze regering over het niet nemen van haar verantwoordelijkheid t.a.v. met name natuur (ik denk dan aan onvoldoende aandacht voor natuurbehoud en -bescherming, 130 km snelheid invoeren, geen aandacht voor natuureducatie) . Ik acht dit een slechte ontwikkeling, want wij, volwassenen, verkwanselen de wereld en alles wat we eigenlijk moeten doen aan natuur en milieu, doen we voor de generaties n� ons).
De tweede reden is dat ik om me heen merk dat de tolerantie t.o.v. homoseksuelen afneemt. Er moet veel meer gedaan worden tegen de opkomende homohaat (wetten aanscherpen, voorlichting geven)en tegen weigerambtenaren en er moet bijvoorbeeld meer aandacht komen voor ouderenhuisvesting, zowel landelijk maar ook in de provincies. Bestaande politieke partijen doen, is mijn mening, aan deze zaken te weinig en als ik iets wil veranderen, is het met de komst van 50Plus mijn kans om me daadwerkelijk voor deze zaken in te kunnen zetten en te trachten iets om te zetten in daadkracht en realisatie.
Mijn slogan: �respecteer de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid�
(persoonlijke Boomwens uitgesproken door de Koningin tijdens het aanbieden van het Beatrix- Jubileumbos door Stichting Nationale Boomfeestdag)
www.peterderksen.nl

 

NOORD-HOLLAND

 

Meino Schraal
Net als de afgelopen acht jaar, wil ik mij ook de komende vier jaar weer gaan in de Staten profileren als herkenbare Gay � politicus, mij inzetten voor bestrijding van homodiscriminatie , bevorderen van sociale acceptatie van holebi�s op scholen en in het sportverenigingsleven. In het bijzonder zal ik de ouderenbonden die subsidie ontvangen van de provincie, vragen activiteiten te ondernemen ten bevordering van het begrip voor roze senioren en het ondersteunen van deze groep bij wel zijn en zorg.
Rond kleinschalig wonen projecten voor zorgbehoevenden kan een pilot voor roze ouderen in Noord- Holland opgezet worden, als daar voldoende behoefte bij de doelgroep is.
De provincie kan vanuit haar signalerende en stimulerende rol, de gemeenten aansporen tot het voeren van homobeleid.Kijk ook op mijn blog.

 

Lijst:
CDA

Nummer: 2

 

Petra Hoogerwerf
De afgelopen vier jaar heb ik in de Amsterdamse gemeenteraad tal van resultaten bereikt die de gaycommunity raken. Een paar voorbeelden: er is meer geld voor het bespreekbaar maken van homosexualiteit in allochtone kring. Ook komt er meer aandacht voor lesbische vrouwen in het homobeleid. In de voorlichting moeten voortaan ook vrouwelijke en mannelijke stellen te zien zijn. En de Gay Games komen terug naar Amsterdam om duidelijk te maken dat Amsterdam een tolerante stad is.Als Statenlid zal ik weer met tal van initiatieven komen, ook voor LHBT�s. Tolerantie, veiligheid en goede voorzieningen zijn daarbij de belangrijkste thema�s. D66 zal zich inzetten voor een goed diversiteitsbeleid in de Provincie. D66 pleit voor een goed woonaanbod die is toegesneden op de diverse leefsituaties van mensen in Noord-Holland. En het openbaar vervoer moet de regio laten aansluiten op de stad. Dat betekent dat je �s nachts moet kunnen uitgaan en dan met de bus weer terug naar omliggende plaatsen.Tot slot: ik woon al tien jaar samen met mijn vriendin in Amsterdam en wil graag uw gay-kandidaat zijn voor de Provincie Noord-Holland.

 

Lijst:
D66
Nummer: 4

 

Jan Bert Vroege
Dat D66 de partij is die al jaren voorop loopt als het gaat om gelijke rechten en de belangen van alle seksuele minderheden is natuurlijk bij iedereen bekend. Zelf probeer ik als deelraadslid en D66-er in Amsterdam Oost, waar de homo-emancipatie echt nog die nodige aandacht nodig heeft, hier actief aan bij te dragen. Ook in de provincies en natuurlijk in de Eerste Kamer is het geluid van D66 op dit gebied nog steeds hard nodig.www.twitter.com/jan_bert
www.d66blog.nl/jan-bert-vroege
www.facebook.com/people/Jan-Bert-Vroege/728004607
Lijst:
D66
Nummer: 23

 

Han Mes
Als geen ander onderschrijven de kandidaten van D66 het onvervreemdbare recht op vrijheid van de burger zich op elk gebied te kunnen ontwikkelen.
Een onderscheid maken op basis van bv. ras, leeftijd, confessie of geaardheid is een delict tegen normaal verstand. Een normaal verstand waarvan een neerslag te vinden is in artikel 1 van de Grondwet, onze Grondwet welteverstaan, van en voor een ieder in Nederland.
D66 draagt, als progressief liberale partij het gelijkheidsbeginsel uit en bewaakt het discriminatieverbod – ook internationaal.
Lijst:
D66
Nummer: 30

 

Servaz van Berkum
GroenLinks gelooft in de kracht van diversiteit en wil iedereen de mogelijkheid geven zich maximaal te ontplooien. Daarom staat GroenLinks voor de rechten van LHBT.Ik heb mij in het verleden actief ingezet voor de LHBT-emancipatie en ik voel mij nog steeds zeer betrokken. Ik ben onder andere mede-oprichter van en was trainer bij een internationale werkgroep gericht op emancipatie van LHBT.
Het vergroten van de zichtbaarheid LHBT en het tegengaan van haat en discriminatie zijn erg belangrijk voor mij. Vanzelfsprekend zal ik mij als Statenlid hiervoor inzetten.Vooral bij het doelgroepen- en recreatiebeleid raakt de Provincie de specifieke belangen van LHBT.Mede op initiatief van GroenLinks organiseren de Provinciale Staten van Noord-Holland sinds enkele jaren de Willem Arond�uslezing. Ook in de nieuwe periode kan de lezing op warme steun van GroenLinks rekenen.www.servazvanberkum.nl
www.noordholland.groenlinks.nl/servazvanberkum
www.facebook.com/servaz
www.twitter.com/SvanBerkum

 

Lijst:
GroenLinks
Nummer: 4

 

Jeroen van Dalen
Nederland is altijd een plek geweest waar ruimte is voor iedereen. GroenLinks zet zich daar voor in, ook door te vechten voor HLBT-issues. Ik ben opgegroeid in een tijd waarin homo-zijn redelijk makkelijke geaccepteerd was, maar ik zie nog vaak genoeg om me heen dat dat nog lang niet voor iedereen het geval is. Het is dus nog steeds belangrijk dat we daar in de politiek en in ons dagelijks leven voor vechten. Ik vind dat je overal in Nederland hand in hand met je partner moet kunnen lopen, zonder om je heen te kijken of je onveilig te voelen.
De belangrijkste speerpunten voor een roze beleid zijn voorlichting en veiligheid, maar ook hele concrete zaken zoals het verbeteren van opvang voor homo-jongeren die niet hun plek kunnen vinden in onze samenleving.
Ik zal me altijd inzetten tegen discriminatie en uitsluiting, in welke vorm dan ook. Om een goed en vooral vrij leven mogelijk te maken voor iedereen.www.jeroenvandalen.nl
Lijst:
GroenLinks
Nummer: 15

 

Klaas Breunissen
De zichtbaarheid van homoseksualiteit vergroten en de discriminatie van homo’s, potten en transgenders bestrijden.
Via die twee lijnen moeten we blijven werken. Als Statenlid van GroenLinks heb ik zes jaar geleden met een CDA-collega het initiatief genomen tot de instelling van de Willem Arond�us lezing. Met deze jaarlijkse lezing wil de provincie de herinnering levend houden aan Willem Arond�us: hij was een eigenzinnige homoseksueel, beeldend kunstenaar en verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. Als lijstduwer heb ik er het volste vertrouwen in dat mijn GroenLinkse opvolgers in de Staten zich actief zullen inzetten om de ruimte voor seksuele diversiteit in de provincie Noord-Holland te vergroten.
Lijst:
GroenLinks

Nummer:

27

 

Tjeerd Talsma
  Roze maak je met Rood!
Ook de volgende vier jaar is het van belang dat de emancipatie van de LHBT�s ook door de Provinciale Staten wordt ondersteund. De provincie heeft de mogelijkheid om doormiddel van het ondersteunen van culture manifestaties aandacht te vragen voor de positie van de LHTB�s. De PvdA heeft een traditie op dit gebied die zij zeker de volgende vier jaar zal voortzetten.
In het huidige politieke klimaat dreigt, door polarisatie en verharding, voor kwetsbare ontwikkelingen op het gebied van bewustwording van ieders identiteit en geaardheid geen ruimte meer te zijn.
De PvdA is voorstander van het financieel ondersteunen van programma�s die, vooral op scholen, jonge mensen de ruimte geven kennis te maken met, en uit te komen voor hun geaardheid.
Kijk ook op noordholland.pvda.nl/nieuws/nieuws/2010/Gay+Parade.html
Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 1

 

Eric Smaling
Ik ben Eric Smaling (53), geboren in Amsterdam, o.a. woordvoerder buitenland en ontwikkelingssamenwerking en val voornamelijk op mannen. Vanwege mijn buitenlandrol in de EK zet ik me in om schending van LHBT rechten in o.a. Oeganda en Litouwen op de agenda te krijgen. Ik probeer politieke druk uit te oefenen en kameraden in die landen te helpen, beseffende dat het soms tijd kost in landen waar de rechten van minderheden niet hoog op de agenda staan. LHBT�s in Nederland kunnen op mij rekenen de komende 4 jaar: solidariteit en gelijkwaardigheid zijn kernbegrippen bij de SP.

 

 

Lijst:
SP
Nummer:

28

 

Elisabeth Post
Mijn naam is Elisabeth Post, en als echte liberaal ben ik van mening dat iemands afkomst, geloof of geaardheid nooit een belemmeringen zou mogen zijn.
De emancipatie van LHBT�s heeft bij de VVD altijd al hoog in het vaandel gestaan. Gelukkig zien we dan ook dat deze emancipatie de goede kant op gaat. We moeten deze verworvenheden echter wel blijven verdedigen en intolerantie met alle kracht bestrijden. Vanuit de provincie zullen we bij provinciale initiatieven aandacht blijven hebben voor LHBT�s. We zullen daarbij het tegengaan van iedere vorm van discriminatie van harte ondersteunen.
Veel van de directe taken op dit gebied liggen wettelijk bij de gemeente of het Rijk, maar dit neemt niet weg dat de VVD in Noord-Holland zich sterk zal blijven maken voor de positie van LHBT�s.
Lijst:
VVD

Nummer: 1

 

 

Kees de Lange
Kees de Lange is emeritus hoogleraar natuurkunde aan de VU en voormalig voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, tevens activist voor het zo waardevolle open Noord-Hollandse landschap.De partij 50PLUS en alle kandidaten op onze lijsten maken geen enkel onderscheid tussen mensen op grond van seksualiteit of godsdienst. Dit zijn priv�zaken waar de overheid zich op geen enkele wijze in dient te mengen. Wij zijn even ��vriendelijk�� voor homo�s als voor hetero�s.
Lijst:
50PLUS

Nummer: 1

 

terug

 

 

OVERIJSSEL

 

Aart Karssen
D66 benadrukte bij de oprichting in 1966 de geestelijke vrijheid en individuele ontplooiing. Homo-emancipatie is ��n van de aandachtspunt geweest sinds de oprichting. D66 stond landelijk aan de basis van het homohuwelijk in 1999 waardoor er geschiedenis werd geschreven. D66 bleef hierna de bevordering van de emancipatie van de LGBT�s promoten en bewerkstelligen.
In Amsterdam is D66 de politieke partij die de status van Gay � Capitol wil heroveren en behouden. In de Tweede Kamer pleiten Alexander Pechtold en Boris van der Ham, die homo-emancipatie in zijn portefeuille heeft, voor veiligheid, acceptatie en internationale bescherming van LGBT�s. Boris van der Ham diende in 2010 een initiatiefwetsvoorstel in om artikel 1 van de grondwet uit te breiden met het verbod om niet op grond van handicap en hetero of homoseksuele gerichtheid te mogen discrimineren.
Daarnaast pleiten D66 prominenten zoals Thom de Graaf voor homohuwelijken in de rest van Europa zoals het katholieke Spanje.D66 Overijssel steunt de landelijke D66 lijn op het gebied van LGBT�s
Lijst:
D66

Nummer: 1

 

Suzanne Vrielink
Het is erg belangrijk dat alle mensen geaccepteerd worden. Veel gays voelen zich niet meer veilig op straat en kunnen daardoor niet zichzelf zijn, dit moet zo snel mogelijk verbeteren. Misschien dat openbare feesten leiden tot meer acceptatie. Wanneer de gayscene toegankelijker wordt zullen mensen inzien dat homoseksuelen niet anders zijn dan hetero�s. In mijn eigen vriendengroep zijn alle �smaken� vertegenwoordigd, dat is hartstikke gezellig en zo zou ik het graag zien in de hele maatschappij. Niet naast elkaar maar ook met elkaar leven.  Lijst:
GroenLinks
Nummer: 22

 

Dick Buursink
De PvdA gelooft in kansen voor iedereen. Geslacht of seksuele geaardheid doet er niet toe. Mijn betrokkenheid komt voort uit afkeer tegen de onverschilligheid waarmee kennis wordt genomen van onrecht. Onrecht gebaseerd op het idee dat afwijkende opvattingen of gedrag een vrijbrief zijn voor geweld, belediging of kleineren. Ik wil iedereen in Overijssel een eerlijke kans bieden. Daar ga ik voor.

 

 

Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 1

 

Wim Dalhuisen
�Het moet eerlijker� Dat geldt voor vele beleidsterreinen, maar zeker voor de sociaal maatschappelijke verhoudingen in ons land. Respect
voor elkaar, ongeacht politiek overtuiging, geloof, ras of sexuele geaardheid, dient een grondbeginsel te zijn voor een beschaafd land met beschaafde mensen.
In de provinciale politiek zal ik mij met hand en tand verzetten tegen alles wat in strijd is met dat uitgangspunt.
Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 3

 

Tijs de Bree
In 2006 ben ik vanonder de rook van Rotterdam naar Overijssel verhuisd. We zijn gaan wonen in een klein Sallands dorpje, 10 km ten zuiden van Zwolle. De gastvrijheid en open cultuur van Overijssel is een groot goed, dat moeten we koesteren. Onverdraagzaamheid en intolerantie past daar niet bij. Discriminatie en geweld op basis van seksuele voorkeur of geaardheid zal ik nooit accepteren. Ik zet me de komende jaren in om iedereen een eerlijke kans te geven. Want in mijn Overijssel respecteert iedereen elkaar en komen we voor elkaar op!

 

 

Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 4

 

Anneke Beukers
Sociaal democratie staat in mijn ogen voor emancipatie van al degenen die dat nodig hebben, omdat ze vanwege afkomst, gender of seksuele geaardheid in het dagelijks bestaan hinder ondervinden om hun talenten te ontplooien. Dat betekent dat ik me keihard in zal zetten om juist die mensen te steunen en ondersteunen in hun ontwikkeling om succesvol te participeren in de maatschappij en dus ook in Overijssel.

 

 

Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 6

 

Ren� Tenkink
In ons land is discriminatie van wie dan ook verboden. Nederland is tolerant; hier kun je je emanciperen en je talenten ontplooien.
Dit was normaal.
Helaas zien we tegenwoordig discrimatie de kop opsteken, ook van homosexuelen. Emancipatie en tolerantie staan onder druk. De Nederlandse samenleving verruwt. Zo’n kille maatschappij wil ik niet en ik verzet me daartegen. Ik sta pal voor gay-rechten en gay-organisaties in Overijssel. Ook als
(kandidaat)Statenlid voor de PvdA.Dat is normaal.
Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 7

 

Koos Dalstra
  Ik woon in Kallenkote en werk in Steenwijk aan een school voor VO.
Geboren in Friesland ben ik opgevoed in een arbeidersgezin waarin zorg voor elkaar en voor de ander centraal stond. Het is dan ook logisch dat ik mij tot de PvdA aangetrokken voel, een partij die van solidariteit doordesemd is en waarin iedereen welkom is ongeacht de godsdienst, afkom of geaardheid. Het voelt als een warme deken daar bij te horen en dat gevoel wil ik uitdragen nar alle geledingen binnen Overijssel en verder.
Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 13

 

 

terug

 

 

UTRECHT

 

Gerben Horst
Ik ben Gerben Horst, 41 jaar en getrouwd met Edwin. Sinds 2006 woon ik in Nieuwegein. In het dagelijks leven ben ik beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs. Daarnaast studeer ik Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.Als CDA-volksvertegenwoordiger wil ik mij inzetten voor regionale economische ontwikkeling, de samenhang tussen stedelijk en landelijk gebied en mobiliteit. Dit alles is ook voor LHBT�s belangrijk. Het CDA wil Utrecht in beweging houden en zorgen dat er een breed aanbod aan werkgelegenheid is. Ruimte voor verantwoord ondernemerschap met aandacht voor innovatie en duurzaamheid. De steden en het landelijk gebied hebben beiden hun eigen kwaliteiten. Onze steden met hun hoge voorzieningenniveau ondersteunen de leefbaarheid van de hele provincie. Steden ook waar het prettig wonen is voor iedereen door een goede samenhang tussen de fysieke en sociale inrichting. En het landelijk gebied dat de rust en ruimte biedt voor recreatie in harmonie met gezonde agrarische bedrijven.
Uiteraard zal ik mij ook inzetten voor specifieke LHBT-belangen.Ik zie het als een uitdaging om de provincie dichter bij de inwoners van Utrecht te brengen. Ik wil hiervoor ook twitter inzetten. Volg me op twitter.com/gerbenhorstHelp Gerben de Utrechtse Staten in en stem op 2 maart CDA, plek 11!
Lijst:
CDA
Nummer:11

 

Anne-Marie Mineur
Ik beschouw mezelf als bondgenoot voor de roze zaak. Zelf niet roze, maar wel solidair en loyaal aan de diversiteit in onze samenleving. Het is voor iedereen van belang om ruimte te krijgen voor wie hij of zij is, of dat nou gaat om seksuele geaardheid, gender-identiteit, religie of fysieke mogelijkheden. Daar wil ik mij graag voor inzetten.Specifiek voor de provinciale politiek vind ik het belangrijk dat de ontstellende zelfmoordcijfers onder roze jongeren worden teruggedrongen, en dat er in verzorgingstehuizen ook rekening wordt gehouden met roze ouderen. Dat er nog steeds homo�s worden weggepest uit hun huizen vind ik onacceptabel. Ik word graag aangesproken op mijn inzet om alles te doen wat de provincie kan bijdragen.
Lijst:
SP

Nummer:
1

 

Anja Wiersema
De maatschappij is voor ons allemaal; dus ook voor de LGTB-doelgroep. Provinciale thema�s kunnen lokaal roze overstijgend zijn en laten we ons als partij daarop vinden en hard maken! Roze thema�s blijven agenderen en het debat daarover aangaan. We laten niemand in de kou staan! 

 

Lijst:
SP
Nummer:14

 

Arthur Kocken
 Jij kunt zelf het beste bepalen hoe jij je leven wilt leiden. De Utrechtse welvaart is in de afgelopen jaren behouden gebleven, mede dankzij de VVD- inzet op economie en bereikbaarheid. Met toenemende internationale concurrentie is die noodzakelijk als wij zelf willen blijven bepalen hoe wij ons leven leiden. Dat gun ik iedereen.
Daarom was ik o.a. mede-opsteller van de eerste handleiding voor gemeentelijk homo-emancipatiebeleid en bestuurslid van Homostudies en Midzomergrachtfestival.
En daarom wil ik mij de komende vier jaar inzetten voor de Utrechtse toekomst. Voor een onderscheidend woon- en werkklimaat met stedelijkheid en mooie natuur. Waarin ruimte is voor ontwikkeling, met Berlijnse dynamiek. Waarin hard werken loont. Waarin wij ons eigen leven kunnen leiden. Zonder discriminatie, zonder betuttelende overheid. Waarin bijvoorbeeld mijn in Nederland geboren vriend Carlos niet wordt gevraagd naar zijn afkomst, maar wordt beoordeeld op wat hij doet. Dat vraagt om kiezen. Zeker nu!www.arthurkocken.nl
twitter @ArthurKocken
Lijst:
VVD
Nummer: 8

 

terug

 

 

ZEELAND

 

Frits de Kaart
Ik vind dat ieder mens, ongeacht seksuele geaardheid, huidskleur of geloof, gelijkwaardig moet worden behandeld. Dat moet tot uitdrukking komen in gedrag en handelen. De provincie heeft daarin een voorbeeldfunctie bij het aanstellen van personeel. Ook in de communicatie naar burgers zal dit tot uiting moeten komen. Als vader van een homoseksuele zoon (en een geweldig mens) wil ik mij daarvoor inzetten.Meer informatie op: maximum8000.hyves.nl of op
twitter.com/fritsdekaart 
Lijst:Partij van de ArbeidNummer:

10

Frank A. van Oorschot
Het verbaasde me dat we anno 2011 nog steeds behoefte hebben aan profileringen voor de gay-vote.
Ik zou willen bereiken dat homo�s, bisexuelen, transsexuelen, hermafrodieten, hetero�s en lesbiennes gewoon mensen zijn, die vallen op andere mensen.
Dat een homosexueel gewoon de aardige of vervelende buurman is.
Of de deskundige op gebied x is, niet de homosexuele deskundige.
Kortom respecteert dat er verschillende smaken bestaan en iedereen dit ook accepteert zonder hier moeilijk over te doen.Daarom zou ik voor LHBT�s willen bereiken, wat ik voor iedere Zeeuw wil bereiken, namelijk dat ze Tolvrij door de tunnel kunnen, goed onderwijs kunnen genieten en zichzelf kunnen ontplooien tot mooie mensen die positief iets bijdragen aan deze maatschappij.
Lijst:Partij van de ArbeidNummer:

11

 

Helbertijn Luijt
De kans dat ik gekozen word is erg klein, maar mocht ik gekozen worden, dan zal ik mij hard maken voor het bevorderen van voorlichting van LHBT-organisaties op scholen.

 

 

Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 15

terug

 

 

ZUID-HOLLAND

 

Ruud Helmink
Mijn CDA collega�s en vrienden beoordelen mij op mijn daden: wat ik doe, niet wie ik ben: niet meer of minder dan iemand anders, maar wel uniek. Daarom past het CDA bij mij: aandacht voor mijn unieke talenten en respect voor wie ik ben. Op die manier wil ik ook anderen behandelen en politiek bedrijven: recht uit het hart.Eerlijk gezegd ben ik op het terrein van LHBT�s in de provinciale politiek weinig van plan: Juist deze overheid moet zich op de kerntaken richten. Ook omdat ze zuinig moet omgaan met (provinciaal) belastinggeld. Daarmee wil ik ruimte geven aan de kracht van mensen die met elkaar samenwerken voor een betere samenleving. Kortom: het CDA doet liever vijf zaken goed, dan tien zaken half!Als ik gekozen word als uw vertegenwoordiger ga ik het gebruik van belastinggeld goed controleren. Ik wil dat de bestuurders zuinig zijn en het geld nuttig besteden voor een veilig en waardevol Zuid-Holland.

 

Lijst:
CDA
Nummer: 22

 

Amelie Veenstra
Als geen ander ken ik het verschil. Leven als hetero roept nergens vragen op, maakt nooit dat men je ongemakkelijk of onveilig doet voelen. Dat besef is voor mij sterker geworden sinds ik, na 20 jaar voornamelijk lesbo, met mijn vriend de liefde en de kinderen deel, wonende in Rotterdam. Ik hoor nu nooit: “O, ben je… hetero? Goh eh… maar je bent zo anders!!” Ookal heeft de provincie ogenschijnlijk geen taken: dat heeft zij natuurlijk wel! Elke organisatie is deel van een keten en heeft effect op de medemens. Een provincie mag zich bijvoorbeeld bemoeien met onderwijs, cultuur en wonen. Ook kan provincie invloed hebben als inkopende partij. Je mag eisen stellen aan leverancier en aan subsidieontvangers. Een eigen diversiteitsbeleid heeft ook zeker effect. Dus natuurlijk heeft een provincie taken! Kortom: er is altijd overal wat te doen om H’s, L’s, B’s en T’s een stevige plek te bieden. Dat blijft aandacht vragen. Overal. Altijd. Als nummer 14 op de lijst van GroenLinks neem ik mij voor de fractie op deze punten te adviseren, gevraagd en ongevraagd. En ik beloof: hoe meer stemmen, hoe meer ongevraagd advies ik brengen zal!  Lijst:
GroenLinks
Nummer: 14

 

Ron Hillebrand
Als homo volksvertegenwoordiger (en voormalig wethouder in Leiden) beschouw ik het al twintig jaar als mijn taak om � vaak samen met mijn echtgenoot – naast mijn partijkleur ook mijn homoseksualiteit uit te dragen en de belangen van holebi�s te behartigen. In veelvuldige contacten met Moskeebesturen maar ook met ChristenUnie en SGP � heb ik ervaren dat een open houding en wederzijds respect culturele verschillen kan overbruggen. Door die dialoog zullen wij er voor zorgen dat homo�s, lesbiennes en transseksuelen van elke achtergrond in Nederland volledig geaccepteerd, veilig en welkom zijn. Standvastigheid en dialoog doen meer voor de onvoorwaardelijke en blijvende acceptatie van homo- en transseksualiteit, dan op angst gebaseerd wij-zij-denken.
Ook ik maak mij natuurlijk zorgen over signalen dat de homo-acceptatie onder druk staat. De provincie kan helpen zorgen dat homoseksualiteit een nog belangrijker aandachtspunt wordt in de educatie van onze jeugd. Toen Zuid-Holland besloot het WK-turnen in Rotterdam financieel te steunen, pleitte ik er voor om een aanvraag voor ondersteuning van de Gay-Games gelijk te behandelen. Educatie, culturele manifestatie en de blijvende voorbeeldfunctie van gays in onze samenleving, zullen meer effect sorteren dan lokhomo�s in de Reguliersdwarsstraat. Ik zal nooit aanvaarden in zo�n land te moeten leven.
Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 2

 

Martin van Engelshoven-Huls
Sinds 2000 ben ik actief in de politiek. Ik doe nu voor de vierde keer mee aan de verkiezingen. Ik heb gemerkt dat ik bij die verkiezingen veel voorkeurstemmen haal als roze kandidaat. Blijkbaar is er behoefte onder kiezers om roze kandidaten te steunen. En daar wil ik graag aan meewerken. Want roze kandidaten kunnen het verschil maken. De provincie moet zich er van bewust zijn dat we er zijn voor een brede groep van mensen. Een aantal voorbeelden: marketing van het openbaar vervoer moet niet plaatsvinden door gezinnen af te beelden in de folders, maar ook door beelden te gebruiken waar ook homo’s en lesbiennes zich in herkennen. Hetzelfde geldt bij recreatie en toeristisch beleid. En in de jeugdzorg. Jeugdzorginstellingen moeten goed kunnen inspelen op de problemen van homoseksuele jongeren en hun ouders.  Lijst:
Partij van de Arbeid
Nummer: 6

 

Rense Weide
In het dagelijks leven ben ik woordvoerder bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hobby�s: sporten (tennissen, ski�n, hardlopen) en reizen (met de rugzak over de wereld en stedentrips). Sinds februari 2010 ben ik lid van de Staten in Zuid-Holland.
Zuid-Holland staat aan de vooravond van een grote verandering. Er komt een Randprovincie (incl.Zuid-Holland ). Dat betekent: concentreren op kerntaken om deze overgang goed te laten verlopen. Zo moet, bijvoorbeeld, de jeugdzorg worden overgedragen aan de gemeenten. De inwoners staan voorop. Gemeenten moeten hun takenpakketten op een uitstekende manier uitvoeren. Taken die niet allemaal zijn weggestopt in ingewikkelde samenwerkingsverbanden, maar zaken waar wethouders zich voor moeten verantwoorden tegenover hun gemeenteraad.
Homo-emancipatie is weliswaar geen kerntaak van te provincie, maar door het toenemend geweld is het van belang dat er een duidelijk, ook politiek, signaal wordt afgegeven. De VVD pikt het niet, ik pik het niet! Door doortastend en resoluut samen te werken met politie en justitie, wil de VVD dat er krachtig wordt opgetreden tegen geweldplegers. De maat is vol! De VVD, zeker nu.www.twitter.com/renseweide 
Lijst:
VVD
Nummer:
7

 

Carolien van de Lagemaat
Transgenders kom je in de politiek nauwelijks tegen. Toch verdienen ook zij het om vertegenwoordigd te zijn, zowel landelijk als in de provincie. Als u mij kiest zal ik me inzetten om LHBT�s gezicht te geven in de provincie ZH, waar ik samen met mijn vrouw woon. Naast LHBT belangen wil ik me inzetten om ZH leefbaar en bereikbaar te houden. Het is een mooie provincie die niet ontsierd moet worden door files. Waar we kunnen genieten van het groen en het vele water. Een provincie waar we werken en de economie op gang houden. Dat betekent evenwichtig wegen en spoor aanleggen en gelijktijdig natuur beschermen. Maar vooral dat we het betaalbaar moeten houden voor ons als burgers.
Lijst:VVDNummer: 39