Hoe stemden partijen?

Gayvote.nl bracht in kaart hoe partijen de afgelopen kabinetsperiode (tot en met 2012) hebben gestemd over zaken die voor LHBT’s van belang zijn. Hieronder een overzicht (het betreft een selectie) van wetsvoorstellen en moties.

Partijnamen zijn afgekort. GL is GroenLinks. PvdA is Partij van de Arbeid. PvdD is Partij voor de Dieren. CU is ChristenUnie.

Opgenomen zijn ook 2 lijsten voortgekomen uit de PVV: DPK is de partij van Hero Brinkman en KH staat voor Kortenoeven/Hernandez.

 

 

 

Jongeren & School

Verplichte voorlichting op school over homo- en transseksualiteit snel invoeren.

 

Initiatiefnemer(s): D66
Resultaat: Aangenomen

PvdA
SP
VVD
PVV
GL
D66
PvdD
CDA

CU

SGP

Onderwijsinspectie moet gaan toezien op invoering verplichte voorlichting.

 

Initiatiefnemer(s): D66

Resultaat: Verworpen

 

PvdA
SP
GL
D66
PvdD
CDA

CU

SGP

VVD

PVV

 

 

 

Veiligheid

Dader anti-LHBT geweld en pesterij moet huis uit, niet slachtoffer.

 

Initiatiefnemer(s): PvdA

Resultaat: Aangenomen

CDA

CU

D66

GL

PvdA

PvdD

SGP

SP

 

PVV

VVD

Regering moet met concrete maatregelen aangiftebereidheid bij anti-LHBT geweld vergroten.

 

Initiatiefnemer(s): PvdA

Resultaat: Verworpen

 

D66

GL

PvdA

PvdD

 

CDA

CU

PVV

VVD

SP

SGP


 

Internationaal en asiel

Geen LHBT-asielzoekers meer uitzetten naar Irak.

 

Initiatiefnemer(s): D66

Resultaat: Verworpen

 

CU

D66

GL

PvdA

PvdD

SP

CDA

PVV

SGP

VVD

Onderzoeken of LHBT’s uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is in Nederland asiel kunnen krijgen.

 

Initiatiefnemer(s): GroenLinks

Resultaat: Verworpen

 

CU

D66

GL

PvdA

PvdD

SP

CDA

DKP

KH

PVV

SGP

VVD

 

 

 

Regering moet protest aantekenen tegen homofobe wet in St Petersburg.

 

Initiatiefnemer(s): PvdA
Resultaat: Verworpen

 

CU

D66

GL

PvdA

PvdD

SP

CDA

PVV

VVD

SGP

 

 

Nederlandse steun aan buitenlandse LHBT-bewegingen voortzetten in het kader van aidsbestrijding.

 

Initiatiefnemer(s): D66

Resultaat: Aangenomen

CDA

D66

GL

PvdA

PvdD

PVV

SP

VVD

 

CU

SGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 miljoen minder bezuinigingen op aidsbestrijding (onder o.a. homomannen) in ontwikkelingslanden.

 

Initiatiefnemer(s): CDA/VVD

Resultaat: Aangenomen

 

 

 

 

CDA

CU

D66

GL

PvdA

PvdD

PVV

SGP

SP

VVD

 

 

5,5 miljoen minder bezuinigen op aidsbestrijding (onder o.a. homomannen) in ontwikkelingslanden.

 

Initiatiefnemer(s): VVD/SP

Resultaat: Aangenomen

PvdD

PVV

SGP

SP

VVD

 

CDA

CU

D66

GL

PvdA

 

 

 

 

 

 

 

Aidsbestrijding (onder o.a. homomannen) moet prioriteit blijven bij ontwikkelingssamenwerking.

 

Initiatiefnemer(s): VVD/CDA
Resultaat: Aangenomen

 

 

 


CDA

CU

D66

GL

PvdA

PvdD

PVV

SP

VVD

 

SGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet moet werken aan draagvlak voor openstelling huwelijk op de Antillen.

 

Initiatiefnemer(s): PvdA/GroenLinks

Resultaat: Verworpen

D66

GL

PvdA

PvdD

SP

 

CDA

CU

PVV

SGP

VVD

 


 

Cultuur & Geloof

Regering moet erkennen dat islam grootste obstakel vormt bij emancipatie van homo’s en vrouwen.

 

Initiatiefnemer(s): PVV

Resultaat: Verworpen
 

PVV CDA

CU

D66

GL

PvdA

PvdD

SGP

SP

VVD

Regering mag niet bezuinigen op LHBT-emancipatie in multiculturele kring

 

Initiatiefnemer(s): PvdA

Resultaat: Verworpen
 

D66

GL

PvdA

PvdD

SP

 

CDA

CU

PVV

SGP

VVD

 

 

 

Huwelijk en familierecht

Met wettelijke regeling een einde maken aan het fenomeen weigerambtenaar (motie uit 2011).

 

Initiatiefnemer(s): GroenLinks

Resultaat: Aangenomen

 

D66

GL

PvdA

PvdD

PVV

SP

 

CDA

CU

SGP

VVD

Met wettelijke regeling een einde maken aan het fenomeen weigerambtenaar (motie uit 2012).

 

Initiatiefnemer(s): GroenLinks

Resultaat: Aangenomen

 

D66

DKP

GL

KH

PvdA

PvdD

PVV

SP

VVD

 

CDA

CU

SGP

 

 

 

Ouderenzorg & gezondheidszorg

Kabinet moet problemen roze ouderen krachtig aanpakken.

 

Initiatiefnemer(s): D66

Resultaat: Aangenomen

 

CDA

CU

D66

GL

PvdA

PvdD

PVV

SP

VVD

 

SGP
Mannen die seks hebben met mannen niet langer zonder meer uitsluiten bij bloeddonatie.

 

Initiatiefnemer(s): GroenLinks/D66

Resultaat: Aangenomen

 

D66

GL

PvdA

PvdD

VVD

CDA

CU

PVV

SP

SGP

Copyright © 2012 COC Nederland – overname toegestaan met bronvermelding.