Lijsttrekkers tekenen Europees stembusakkoord

12 april 2014

Acht politieke partijen tekenden op zaterdag 12 april 2014 een Europees ‘roze stembusakkoord’. Dat gebeurde tijdens COC’s Europese Lijsttrekkersdebat in Amsterdam. 

In het stembusakkoord beloven de partijen onder meer om zich de komende jaren hard te maken voor een brede Europese richtlijn tegen LHBT-discriminatie.

De kandidaat-parlementsleden willen zich verder onder meer inzetten voor het bestrijden van geweld tegen LHBT’s, tegen pesten op school en tegen discriminatie van transgenders. Ook beloven de ondertekenaars op te treden tegen LHBT-mensenrechtenschendingen binnen de EU, zoals bijvoorbeeld in Litouwen, waar een anti-homowet aanhangig is.

Het akkoord werd getekend door de lijsttrekkers van PvdA (Paul Tang), VVD (Hans van Baalen), D66 (Sophie in ’t Veld), SP (Dennis de Jong) en Partij voor de Dieren (Anja Hazekamp). Ook vertegenwoordigers van CDA (Dirk Gotink), GroenLinks (Judith Sargentini) en 50PLUS (Theo Heere) zetten hun handtekening.

Het stembusakkoord, de European Elections Pledge 2014, werd opgesteld door de Europese LHBT-koepelorganisatie ILGA-Europe i.s.m. COC Nederland.

Tijdens het lijsttrekkersdebat bleek dat alle aanwezige partijen de belangen van LHBT’s in Europa willen behartigen. Partijen denken verschillend over bijvoorbeeld de vraag of Europa een LHBT-emancipatiebeleid moet opstellen. De VVD vindt van niet, o.a. PvdA, D66, GroenLinks en SP vinden van wel. Ook wordt er verschillend gedacht over het asielbeleid. Volgens PvdA, D66, GroenLinks en SP moeten LHBT’s in Europa in beginsel altijd asiel krijgen als ze uit een land komen waar homoseksualiteit strafbaar is. VVD en CDA zijn het daar niet mee eens.

Tijdens het lijsttrekkersdebat lanceerde COC-voorzitter Tanja Ineke GAYVOTE.NL, de ‘roze kieswijzer’ voor de Europese verkiezingen. Het was de eerste keer dat de Europese lijsttrekkers in Nederland met elkaar in debat gingen in aanloop naar de verkiezingen op 22 mei.