EU-Verkiezingen 2009, waarom van belang?

Op donderdag 4 juni 2009 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Nederlanders mogen dan naar de stembus om te bepalen wie de 25 zetels die aan Nederland zijn toegekend mogen gaan bezetten. Vanaf medio mei 2009 zal COC Nederland u weer informeren over de verschillende standpunten van de politieke partijen.

Europees Parlement

Het Europees Parlement is het enige direct verkozen lichaam van de Europese Unie. Daarom bieden de verkiezingen op 4 juni burgers de enige kans om te kiezen wie hen gaat vertegenwoordigen wanneer bijvoorbeeld nieuwe Europese regelgeving wordt besproken binnen de Europese Unie.

Veel zaken zijn bij de verkiezingen van belang. Een issue dat veel besproken wordt is het feit dat het Europees Parlement een week per maand in Straatsburg vergadert. De rest van de maand zetelt het Parlement, net zoals de Europese Commissie, in Brussel. Een geldverslindende kwestie, waar Europarlementariërs zelf helaas echter niks over hebben te beslissen! De Europese Raad, de bijeenkomst van regerlingsleiders en staatshoofden, gaat hier immers over.

Gayvote gaat echter niet over dit soort zaken – maar informeert u over hoe verschillende Nederlandse politieke partijen in het Europees Parlement aan het werk willen gaan voor HLBT rechten.

 

De EU en HLBT’s

De Europese Unie speelt een belangrijke rol in het beschermen van mensenrechten en het garanderen van fundamentele vrijheden. Een expliciet anti-discriminatieverbod op grond van seksuele gerichtheid ontstond toen het Verdrag van Amsterdam in werking trad (1999). De eerste richtlijn waarin dit anti-discriminatieverbod op grond van seksuele gerichtheid werd uitgewerkt trad in 2000 in werking. Deze richtlijn beperkt zich echter tot de werksfeer. Momenteel is er een ‘bredere richtlijn’ in voorbereiding, die burgers ook in andere sferen tegen discriminatie moet beschermen.

De afgelopen zittingstermijn van het Europees Parlement zijn homorechten een belangrijk onderwerp op de agenda geweest. Enkele voorbeelden van zaken die voorbijkwamen:

  • De nominatie van EU-commissaris voor Justitie, Rocco Buttiglione, werd teruggetrokken onder zware druk van het Europees Parlement. Dit kwam met name door zijn controversiële opvattingen over homoseksualiteit en gendergelijkheid. Onder grote druk moest commissievoorzitter Barroso een verklaring afleggen dat hij zich hard zou gaan inzetten voor fundamentele vrijheden, waaronder discriminatie jegens gender en seksuele oriëntatie. De aanstelling van de Nederlandse Eurocommissaris Neelie Kroes ging bleef wel gehandhaafd.
  • Op verzoek van het Europees Parlement voerde het EU-agentschap voor Fundamentele Rechten een uitgebreid onderzoek uit naar de juridische en sociale discriminatie op basis van seksuele oriëntatie & genderidentiteit in alle EU-lidstaten. Dit onderzoek bewees dat er op het gebied van homodiscriminatie nog veel werk aan de winkel is.
  • De mobilisering van leden van het Europees Parlement was cruciaal in de campagne voor het aannemen van een horizontale anti-discriminatierichtlijn. Onder grote druk kwam de Commissie in 2008 met een voorstel hiertoe, waarover momenteel onderhandeld wordt.
  • Er was veel aandacht voor gayprides. Een groot aantal Europarlementariërs bezocht gayprides in Oost-Europa en droeg daarmee veelal bij aan het garanderen van veiligheid ter plekke.