Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Partij voor de Dieren is de emancipatiepartij bij uitstek. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, zonder angst om te worden gediscrimineerd of slachtoffer te worden van geweld. Mede daarom ondertekende onze partij het Regenboog Stembusakkoord. Daarin beloofden we om emancipatie en acceptatie van LHBTIQA+’mensen te bevorderen. Die belofte maken wij waar. Omdat de Eerste Kamer geen recht van initiatief heeft, komt onze inzet voornamelijk tot uiting in ons stemgedrag.

De afgelopen periode heeft de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer:

  • gepleit en gestemd voor het expliciet opnemen van een verbod op discriminatie van seksualiteit in artikel 1 van de Grondwet.
  • gepleit en gestemd voor het wettelijk verbieden van discriminatie van intersekse en transgender personen via een aanpassing van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Het gaat om zo’n 200.000 mensen die gediscrimineerd worden bij hun opleiding, het vinden van een woning en (maatschappelijke) dienstverlening. Dit is nu expliciet verboden.
  • gestemd voor automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag van partners bij erkenning van het kind, ook wanneer zij niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben.
  • gestemd voor een wetswijziging waardoor scholen verplicht worden om te zorgen voor LHBTI-acceptatie in de klas.
  • Kamervragen gesteld over discriminatie in de zorg, bij de politie en op scholen.

Tot slot waren onze senatoren luid en duidelijk aanwezig bij diverse demonstratiesvoor de LHBTIQA+’-gemeenschap.

Wat beloven we:

  1. We willen veel kortere wachtlijsten in de transgenderzorg. Nu moeten jongeren veel te lang wachten voordat ze met hun behandeling kunnen starten. Dat leidt tot stress, depressie en zelfs zelfmoord.
  2. We willen dat de Transgenderwet wordt aangenomen. Daarmee moeten transgender mensen eenvoudiger het geslacht in hun paspoort kunnen aanpassen. De Partij voor de Dieren is op de hoogte van de zorgen rondom deze wet, maar herkent het beeld dat transrechten haaks staan op vrouwenrechten of andere mensenrechten niet. Wij delen de mening van de VN-rapporteur voor de mensenrechten van LHBTIQ+-personen dat dit soort wetgeving juist helpt en dat we niet uit moeten gaan van schadelijke genderstereotypes.
  3. We willen dat vormen van meerouderschap, waarbij een kind wordt opgevoed door bijvoorbeeld een lesbisch koppel en een homoman, wettelijk worden erkend.
  4. LHBTIQA+-mensen moeten overal veilig zijn: in zorginstellingen, op school, op het werk, tijdens het uitgaan, in de asielopvang en in de gevangenis. Daar blijven wij aandacht voor vragen tijdens debatten en Kamervragen.
  5. Internationaal bevorderen we de acceptatie van LHBTIQA+-ers, door samen met andere landen druk uit te oefenen op overheden die de rechten en het welzijn van LHBTIQA+’ers schaden.