GroenLinks

GroenLinks

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

  • Seksuele gerichtheid is als discriminatiegrond opgenomen in de grondwet, dankzij een initiatiefwet van GroenLinks.  
  • Parlementaire onderzoekscommissie gestart naar institutionele discriminatie bij de overheid in Nederland. Na een motie van Paul Rosenmoller heeft de Kamer besloten om de tweede onderzoekscommissie in de geschiedenis van de Kamer op te zetten.  

Wat beloven we:

  • Uitvoering geven aan de adviezen van het Parlementaire onderzoekcommissie van hierboven.
  • Binnen wetgeving goed letten op de positie van LHBTI+ en waar nodig een motie indienen ter verbetering van die positie.
  • Ambassadeursfunctie en aandacht voor gelijke behandeling van LHBTI+ in andere landen binnen de EU en daarbuiten.
  • Senatoren van GL en PvdA waar mogelijk in te zetten ter ondersteuning van de Europese afspraken voor Mensenrechten.