De homofobische les van Dr. Balk

Onder die titel, en refererend aan het Rembrandt-thema, deed COC Nederland in 2006 mee met een boot aan de Canal Parade tijdens de Gay Amsterdam Pride. Op basis van een kernachtige uitspraak of karakteristiek van het gevoerde beleid van bewindslieden uit het kabinet Balkenende werd aangetoond dat homo-emancipatiebeleid weinig is opgeschoten de laatste jaren. Afgesloten werd met de oproep dit kabinet daar op 22 november 2006 tijdens de Kamerverkiezingen op af te rekenen.

 

tk2006 gaypride balkenendeJAN PETER BALKENENDE (CDA)
Premier van alle Nederlanders

“Ik heb tegen het homohuwelijk gestemd”

Dat zei premier Jan Peter Balkenende in Indonesië na afloop van een toespraak aan de Islamitische Universiteit van Djakarta op een vraag van een student. De student typeerde Nederland als een land in moreel verval en noemde daarbij het “homohuwelijk” als duidelijk voorbeeld.

In plaats van het huwelijk van paren van gelijk geslacht als een voorbeeld van Nederlandse tolerantie te verdedigen, zij hij tegen de openstelling te hebben gestemd. Spreek mij er niet op aan, als het aan mij gelegen had, was het niet zover gekomen dat blijkt dan de boodschap van de premier te zijn. En wat betekent dat op termijn voor het behoudt van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht?

In het buitenland blijkt de premier van alle Nederlanders niet meer dan een partijpoliticus te zijn en ontbreekt moreel leiderschap.

tk2006 gaypride remkes JOHAN REMKES (VVD)
Minister van Binnenlandse Zaken

“Ambtenaren burgerlijke stand mogen weigeren homoparen te trouwen”

Dat liet minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken weten in antwoord op een motie uit de Tweede Kamer. Kamerleden zijn met het COC van mening dat er maar één huwelijk is voor de wet maakt het niet uit welk geslacht de partners hebben. Dus voor ambtenaren mag dat ook geen verschil maken.

Remkes erkent echter het recht van (bijzondere) ambtenaren van de burgerlijke stand om dat verschil wel te maken. Vanwege op godsdienstige overwegingen gebaseerde gewetensbezwaren mogen zij weigeren homo- en lesboparen te trouwen. Volgens Remkes volstaat het dat homo- en lesboparen minstens in elke gemeente kunnen trouwen.

Daar moeten we het maar mee doen? Het land zou te klein zijn als ambtenaren van de burgerlijke stand datzelfde recht zouden opeisen als het gaat om het weigeren van andere soorten huwelijken, maar homo’s en lesbo’s moeten deze vorm van discriminatie gewoon maar pikken.

 

tk2006 gaypride van der hoevenMARIA VAN DER HOEVEN (CDA)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

“Gooit liever geld over de balk, dan echt iets te doen aan homobeleid in het onderwijs – de vrijheid van onderwijs gaat namelijk voor…”

Dat is de houding van Onderwijsminister Maria van der Hoeven als het gaat om het bevorderen van een veilige school voor homoseksuele leerlingen en docenten.

Alle onderzoeken over het onderwijs tonen aan dat het de verkeerde kan op gaat de meeste leerlingen blijven in de kast en veel docenten vluchten daarin weer terug. Ook de Onderwijsinspectie maakt duidelijk dat gericht preventief beleid nodig is om de veiligheid op scholen voor homoseksuele leerlingen en docenten te bevorderen.

Geld om de middelen daarvoor te ontwikkelen geeft Van der Hoeven volop, maar ze is niet bereid om scholen werkelijk te dwingen om daar dan ook gebruik van te maken om de scholen ook echt veiliger te maken.

Daar een School met de Bijbel toe dwingen dat zou een aantasting van de Grondwettelijke vrijheid van onderwijs zijn volgens de minister. Dat gaat zelfs zover, dat Van der Hoeven ook niet optreedt tegen het lespakket “Helemaal Anders”. Dat is door de stichting Different speciaal ontwikkelt voor het christelijk onderwijs. In dat lespakket wordt homoseksualiteit als onbijbels afgewezen en wordt docenten bijgebracht hoe ze leerlingen er toe kunnen brengen hun “zondige” seksuele voorkeur te onderdrukken. Scholen die van dit lespakket gebruik maken, krijgen van deze Onderwijsminister alle ruimte. Zoals scholen ook vrij zijn om een internetfilter te gebruiken om informatie over homoseksualiteit buiten de deur te houden op Scholen met de Bijbel geen websites van het COC of Expreszo.

Als het er op aan komt is de bescherming van het bijzonder onderwijs voor Van der Hoeven dus belangrijker dan het bestrijden van homo-discriminatie of het bevorderen van een  tolerante houding ten opzichte van homoseksualiteit door de scholen.

 

PIET HEIN DONNER (CDA)
Minister van Justitie

“Geen directe adoptie lesbische meemoeder”

Justitieminister Piet Hein Donner houdt dat tegen ondanks een Kamermeerderheid die dat wel wil. Terecht, want heel belangrijk voor de meemoeder – die is nu veel te lang rechteloos. En dat is niet in het belang van het kind waar het om gaat. Maar Donner blijft vasthouden aan de natuurlijke door God ingestelde orde waarin ook altijd een man in het spel is. Terwijl het om juridische ouderschap gaat. En dat is toch bij uitstek werk voor een minister van Justitie.

 

 

tk2006 gaypride hoogervorstHANS HOOGERVORST (VVD)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Geen bloeddonatie door homo-mannen”

Dat is het onwrikbare standpunt van minister Hoogervorst van Volksgezondheid. En dat terwijl dit strenge verbod internationaal volop ter discussie staat.

Het Amerikaanse Rode Kruis en de bloedbanken daar willen een versoepeling van de regels, in Portugal, Italië en Zuid-Afrika zijn of worden de regels al aangepast.

Begrijpelijk, want de technieken om er voor te zorgen dat het ingezamelde bloed veilig is, zijn immers sterk verbeterd. En uiteindelijk gaat het niet om risicogroepen, maar om risicogedrag. Waarom zou een getrouwde homo-man die zegt alle jaren monogaam samen te leven met zijn partner niet geloofd worden en een getrouwde hetero-man wel?

Een gemiste kans voor minister Hoogervorst om ook hier ons land een rol als internationale voortrekker te laten spelen.

 

HENK KAMP (VVD)
Minister van Defensie

“Unicorn geen goede naam Uruzgan Missie”

Dat werd besloten onder verantwoordelijkheid van Defensieminister Henk Kamp.

Omdat Unicorn – ofwel Eenhoorn – een Amerikaans symbool van homos zou zijn. En die GI’s moeten natuurlijk niet denken dat Nederlandse soldaten mietjes zijn. En dat terwijl ze dat bij ons juist wel mogen zijn.

Op missie in het buitenland kiest Kamp ook voor DON’T ASK, DON’T TELL

 

BEN BOT (CDA)
Minister van Buitenlandse Zaken

“Geen inmenging binnenlandse aangelegenheden”

Dat is de houding van minister Bot van Buitenlandse Zaken als het om homozaken gaat. En dat terwijl Nederland internationaal een voortrekker van homo-emancipatie wil zijn.
Debat over het ‘homohuwelijk’ in het buitenland? Bot mengt zich daar niet in. Geen publiekelijk felicitaties voor Canada en Spanje als zij ook het homohuwelijk in voeren. Zijn we daar dan niet trots op?
Bot spreekt zich niet internationaal hard uit over landen waar Gay Prides verboden worden. Hij gaat diplomatiek koffie drinken met de ambassadeurs. Bot – eens een diplomaat altijd een diplomaat.

 

tk2006 gaypride verdonkRITA VERDONK (VVD)
Minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie

“Homo’s kunnen veilig teruggestuurd worden naar Iran”

Dat is het oordeel van Rita Verdonk, de minister voor Vreemdelingenzaken. In Iran is het namelijk niet ‘volstrekt onmogelijk’ om als homoseksueel te leven, op voorwaarde ten minste dat je dat volstrekt geheim houdt. Erkent wordt dat dit niet zo ‘prettig’ is, maar daar valt best mee te leven.

Want zelfs als je daar niet in slaagt, is er nog niet zoveel aan de hand. Want in Iran worden homo’s niet opgehangen of gestenigd enkel omdat ze homoseksueel zijn.

Dat weet de minister uit betrouwbare bron: dat hebben de Iraanse autoriteiten namelijk zelf gezegd en het zou natuurlijk niet netjes zijn in het onderlinge diplomatieke verkeer om dat niet te geloven. De verhalen over de dagelijkse angst voor terreur en vervolging van de Iraanse homoseksuelen zelf, de berichten van internationale mensenrechtenorganisaties, de twijfel en argwaan van de Amerikaanse regering zelfs, die doen er dan niet meer toe.

En daarom krijgen Iraanse homo’s geen asiel in Nederland en worden ze als het aan minister Verdonk ligt zo snel mogelijk uitgezet naar Iran.

Gelukkig heeft – mede door de lobby van het COC met steun van (internationale) mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International – de Tweede Kamer beslist dat het kabinet de positie van homoseksuelen in Iran opnieuw moet onderzoeken. Tot die tijd zijn de Iraanse homoseksuele asielzoekers veilig maar het blijft afwachten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERACLEMENCE ROSS-VAN DORP (CDA)
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
coördinator homo-emancipatiebeleid

“Geen tijd voor het roze maatschappelijk middenveld”

Staatssecretaris Ross-van Dorp coördineert het homo-emancipatiebeleid in de kabinetten Balkenende. Dat doet ze al vier jaar, maar ze heeft nog nooit tijd in haar agenda kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn bij een holebi-manifestatie of om op bezoek te gaan bij een holebi-organisatie.

Nooit gezien tijdens Roze Zaterdag, onzichtbaar bij de botenparade in Amsterdam, geen tijd voor een feestelijk jubileum van De Kringen of het COC, verhindert om een onderzoek over homoseksualiteit en sport in ontvangst te nemen, nog geen vijf minuten tijd om vertegenwoordigers van de verzamelde holebi-beweging kort te begroeten als ze nota bene op haar eigen ministerie overleg hebben met haar ambtenaren.

Contact met het maatschappelijk middenveld (normaal toch het stokpaardje van een CDA-er) is als het gaat homo-emancipatie duidelijk geen prioriteit van deze staatssecretaris.

Daarmee is het een open vraag of het homo-emancipatiebeleid zelf eigenlijk wel enige prioriteit heeft bij staatssecretaris Ross-van Dorp of bij de kabinetten Balkenende.

 

ALEXANDER PECHTOLD (D66)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het tweede kabinet Balkenende

“Homoseksualiteit niet in artikel 1 van de grondwet”

Voormalig minister Pechtold stelt zich als minister op het standpunt dat uitbreiding van artikel 1 in de grondwet met de anti-discriminatietitel homoseksualiteit niet wenselijk is. Sterker nog, hij vindt dat we moeten uitkijken dat door het toevoegen van deze extra grond er geen devaluatie van de andere anti-discriminatiegronden ontstaat. Dit terwijl de zinssnede in artikel 1 van de grondwet “en alle andere gronden” bedoeld was als compromis om het woord homoseksualiteit niet expliciet op te nemen in de grondwet. Anno 2006 zijn we dus nog steeds niet opschoten en zwijgen we liever dan expliciet te zeggen dat discriminatie op basis van seksuele gerichtheid niet mag. In ieder geval niet in de grondwet.