Sjoerd Dreteler

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Mijn naam is Sjoerd Dreteler (hij/hem). Ik ben 31 jaar, woon in Den Haag en identificeer mijzelf als homoseksueel. Ik werk op dit moment als onderzoeker bij de Haagse Hogeschool waar ik onderzoek doe en interventies ontwikkel om inclusie te bevorderen. Een van de onderzoeken waar ik bij betrokken ben richt zich op de sociale veiligheid van queer personen tijdens de gymles op middelbare scholen. Om de veiligheid van de lgbtqia+ gemeenschap verder te bevorderen, wil ik als Tweede Kamerlid beginnen om zo snel mogelijk een verbod op conversietherapie te realiseren. Zolang mensen het idee hebben dat je een queer identiteit door een training kunt veranderen, blijven er mensen die de lgbtqia+ gemeenschap als ‘ziek’, ’te genezen’ of ‘een fase’ beschouwen. Daarnaast wil ik me hard maken voor meer toegankelijkheid en zichtbaarheid van lgbtqia+ kunst en cultuur. Door meer toegankelijkheid en zichtbaarheid van lgbtqia+ kunst en cultuur wordt de prachtige diversiteit binnen onze gemeenschap nog zichtbaarder. Hierdoor verdwijnen langzaam de stereotiepe beelden die mensen van ons hebben, en dit draagt bij aan het normaliseren van de diversiteit in de lgbtqia+ gemeenschap. Tot slot wil ik aandacht vragen voor programma’s die bijdragen aan inclusie, zoals lesprogramma’s op scholen.