Abassin Nessar

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Abassin is 38 jaar oud, een voormalige politieke vluchteling uit Afghanistan en woont in Almere. Abassin zet zich in voor gelijkwaardigheid en een zeker bestaan van Iedereen in Nederland. Iedereen heeft recht op gelijke kansen in onze maatschappij. Helaas zien we dat een grote groep vaak buiten de boot valt, de LHBTQIA+ community. Door een groeiende polarisatie, en het verspreiden van desinformatie komt er steeds meer druk te staan op deze groep. Waar wij het meest inclusieve land waren waar het eerst het homohuwelijk werd gelegaliseerd, zijn we nu afgezakt naar de 14e plaats in de Rainbow Europe Index. Dit komt omdat we stilstaan op dit onderwerp als het komt om wetgeving, en de samenleving gaat met inclusie achteruit door toenemende homofobie. Daar moet wat aan gebeuren. Zo moet het makkelijker worden om je geslacht in het basisregister aan te passen. Er moet een mogelijkheid komen om een X aan te kunnen geven in het basisregister en LHBTQIA+ers moeten nog beter beschermd worden binnen de wet. De toenemende polarisatie kunnen we af laten nemen door betere en inclusievere lesmaterialen aan te bieden als het gaat om seksuele voorlichting. Uit meerdere onderzoeken blijkt namelijk dat leerlingen die dit lesmateriaal gevolgd hebben inclusiever zijn en zich vaker uitspreken tegen homofobie. Daarom zeg ik: verschillen omarmen, SAMEN KAN HET!