Frank Buijs

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

1. Mijn eerste doel is een liefdevol, inclusief en veerkrachtig Nederland, waar iedereen, ongeacht wie ze zijn of van wie ze houden, volledig zichzelf kan zijn. Dat betekent een zorgzaam land waar gezondheidszorg toegankelijk is voor iedereen, inclusief degenen die te maken hebben met chronische ziekten, praktische vaardigheden hebben, kwetsbare gezinnen vormen of met een bescheiden budget leven. Dit betekent ook een gelijkwaardig land waar gelijke kansen voor iedereen vanzelfsprekend zijn, ongeacht hun achtergrond.

2. Mijn tweede doel is de sociale barrières af te breken die resulteren in ongelijke behandeling en een einde te maken aan elke vorm van discriminatie. Dit omvat ook de lhbti+-gemeenschap, mensen met verschillende bekwaamheden, diverse culturele achtergronden en mensen met een beperking. Alle regio’s van Nederland horen erbij, zowel de bruisende steden als de prachtige gebieden daarbuiten.

3. Mijn derde doel is een ondernemend Nederland. Ondernemers krijgen de ruimte voor hun creativiteit, zonder onnodige bureaucratie, kosten of belemmeringen. Ondernemers verdienen erkenning voor hun waardevolle bijdragen aan onze samenleving en voor de cruciale rol die ze spelen in het versterken van onze gemeenschappen. Samen streven we naar een Nederland waar iedereen trots kan zijn op wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Diversiteit is onze kracht.