Kees van Vuuren

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Als lid van de LHBTI-familie weet ik hoe het is om op te groeien in een omgeving waarin openlijke homoseksualiteit weinig voorkomt. In mijn geval was dat een agrarische omgeving, ging ik naar christelijke scholen en naar de kerk. Op deze plekken zet ik me nu in voor LHBTI-emancipatie. En zolang wij niet dezelfde rechten hebben als hetero’s en mijn vriend en ik niet hand-in-hand durven te lopen op straat, zal ik me hier ook voor blijven inzetten.

Mijn droom voor Nederland is dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn, zonder bang te hoeven zijn voor vervelende opmerkingen, scheldpartijen of fysiek geweld. In het verkiezingsprogramma van BBB schrijven we dat we ons inzetten om geweld of discriminatie tegen wie dan ook en om welke reden dan ook actief tegen te gaan en hard te bestraffen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat LHBT+ emancipatie niet slechts een kwestie van wetten en beleid is, maar ook een diepgewortelde sociale verandering vereist. Hoewel wetgeving en beleid een sterke basis vormen voor gelijke rechten en bescherming, moeten ze worden ondersteund door een veranderende houding op individueel en gemeenschapsniveau. Emancipatie gaat immers niet alleen over juridische gelijkheid, maar ook over sociaal welzijn en acceptatie.