Terugkijken COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen debatteerden op 6 februari 2021 de landelijke politieke kopstukken over LHBTI-onderwerpen. De presentatie was in handen van Clairy Polak.

Je kunt hier het volledige debat terugkijken:


I.v.m. de avondklok werd het debat vlak van tevoren opgenomen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en direct daarna vanaf 20u30 uitgezonden via onze website, Facebook en NPOPolitiek.

Introductie

Clairy Polak opent het debat.

Welkom door Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland

Waarom geen deelname Forum voor Democratie en PVV

Clairy Polak licht toe waarom twee uitgenodigde partijen niet bij het debat aanwezig waren.

Discriminerend geweld aanpakken

Partijen gaan in debat over de aanpak van discriminerend geweld tegen LHBTI’s en andere minderheidsgroepen.

X in paspoort

Niet iedereen wil een M of V in het identiteitsbewijs, omdat men niet in een van beide hokjes past. Partijen willen dat gaan regelen.

Onvrijwillige operaties bij intersekse kinderen verbieden

Nog steeds worden onnodige en onvrijwillige operaties verricht op intersekse kinderen. Met gevolgen voor de rest van hun leven. Moet daar een wettelijk verbod op komen?

Stop afwijzing op school

Sommige scholen wijzen LHBTI’s af, bijvoobeeld met anti-homoverklaringen en negatieve lesmethoden. Gaan partijen daar een einde aan maken?

Stemblokje

Met handopsteken wordt alle debatdeelnemers gevraagd om aan te geven of ze voor of tegen een stelling zijn.

Transitieverlof wettelijk regelen

De arbeidsmarktpositie van transgender personen laat veel te wensen over. Problemen doen zich vaak voor tijdens het transitieproces. Gaan partijen zorgen voor een wettelijk transitieverlof voor transgender personen?

Meerouderschapswetgeving invoeren

Kinderen hebben recht op een volwaardige juridische band met ál hun ouders, of dat er nu één, twee, drie of vier zijn. Gaan partijen zorgen voor een wettelijke regeling voor meerouderschap en meeroudergezag?

Buitenlandse LHBTI-beweging ondersteunen

Blijft voortzetting van de steun aan LHBTI-organisaties een topprioriteit van het Buitenlands- en Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en gaan politici steun geven aan LHBTI-bewegingen in de Russische regio en Centraal- en Oost Europa?

Afsluiting door Astrid Oosenbrug

Concludeert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug of er een nieuw Regenboogakkoord gesloten kan worden om de volgende stap te zetten naar een diverse en inclusieve samenleving waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken of welke grond dan ook?

OUTtv Kiest

OutTV maakte een reportage bij COC’s Regenboog verkiezingsdebat op 5 februari 2021. Bekijk hieronder de afleveringen.