Roze Senaat 2011

Voor het eerst vindt u op Gayvote.nl ook een overzicht van de kandidaten voor de diverse partijen voor de Senaat: de Eerste Kamer der Staten Generaal.

 

Ruard Ganzevoort
Ik ben hoogleraar theologie (VU), run met mijn partner een hotel, en ben onder meer actief bij het jaarlijkse homoculturele MidZomerGracht-festival in Utrecht. Afgelopen jaar verscheen mijn boek Adam en Evert over de spanning tussen religie en homoseksualiteit in orthodox-protestantse kerken.

Ik zoek graag de dialoog, respectvol en kritisch. Dat betekent bijvoorbeeld dat godsdienstvrijheid geen vrijbrief is voor discriminatie. Het betekent ook dat we in onze samenleving verdragen dat sommigen onverdraaglijke standpunten hebben. Echte vrijheid betekent echter ook dat we niemand dwingen om homoseksualiteit te accepteren!

In de Eerste Kamer wil ik bijdragen aan volledige gelijkwaardigheid van LHBT’ss, bijvoorbeeld als het gaat om adoptieregelingen, internationale erkenning van huwelijken van gelijk geslacht, huwelijksmigratie bij homostellen, afschaffen van de sterilisatie-eis bij geslachtsverandering en beĆ«indigen van gedogen van weigerambtenaren. Maar ik wil ook meewerken aan een betere dialoog met culturele en religieuze groepen die vanuit hun achtergrond grote moeite hebben met homoseksualiteit. Niet alles kan met wetgeving worden bereikt en daarom moet er ook worden ingezet op emancipatie van binnenuit.

Partij

GroenLinks

 

Nummer

4

 

Kim Putters
Mijn naam is Kim Putters, man, 37 jaar, homo en geboren in het Zuid-Hollandse Hardinxveld-Giessendam. Ik ben sinds 2003 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Daarnaast ben ik hoogleraar in het bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en actief in de zorg, het jeugdbeleid en op het terrein van milieu en duurzaamheid.

Bij de komende Eerste Kamerverkiezingen ben ik de hoogste man op de (concept) lijst. De PvdA heeft dus een roze kandidaat op nummer 2 gezet! En een roze geluid is de komende tijd juist in de Eerste Kamer belangrijk. Tolerantie en fatsoen staan in ons land namelijk onder druk.

De Senaat heeft de dure plicht om die principes overeind te houden, en ook om de rechten van LHTB’s in onze rechtstaat te beschermen. Ik zal me daar met de PvdA-fractie voluit voor blijven inzetten en de strijd tegen geweld en homohaat aanvoeren. Tolerantie, gelijke behandeling en een eerlijke kans op werk, zorg en onderwijs zijn voor mij een enorme drijfveer om politiek actief te zijn.

Ik zal daarom ook het roze geluid vanuit het groene Kamerbankje laten horen en manhaftig “nee” zeggen op het moment dat dit nodig is

Partij van de Arbeid

 

Nummer

 

Eric Smaling
Ik ben Eric Smaling (53), geboren in Amsterdam, o.a. woordvoerder buitenland en ontwikkelingssamenwerking en val voornamelijk op mannen.

 

Vanwege mijn buitenlandrol in de EK zet ik me in om schending van LHBT-rechten in o.a. Oeganda en Litouwen op de agenda te krijgen. Ik probeer politieke druk uit te oefenen en kameraden in die landen te helpen, beseffende dat het soms tijd kost in landen waar de rechten van minderheden niet hoog op de agenda staan.

 

LHBT’s in Nederland kunnen op mij rekenen de komende 4 jaar: solidariteit en gelijkwaardigheid zijn kernbegrippen bij de SP.

 

Socialistische Partij

 

Nummer

3

 

Henk Krol
Met de 34-jarige ervaring op het gebied van de homo-emancipatie wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor onze belangen in de provincie. En mocht ik gekozen worden in de Eerste Kamer (ik sta voor 50PLUS op nummer 5), dan natuurlijk ook landelijk.

Er is nog veel te doen.

Ik ben graag jouw vertegenwoordiger.

www.henkkrol.nl