VVD – Utrecht

VVD – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De VVD heeft als liberale partij altijd en bij elk voorstel in Provinciale Staten de gelijkwaardigheid en keuzevrijheid van het individu voorop staan. Dat geldt voor alle inwoners, ongeacht hun geaardheid of achtergrond. Zo hebben we een motie mee ingediend over de vrijheid van meningsuiting in een debat waarbij de politiek zich wilde bemoeien met de inhoud van het aanbod van bibliotheken. Dat mensen er aanstoot aan zouden kunnen nemen is voor de VVD geen reden om daar een opvatting over te hebben. Verder hebben we aangedrongen op inclusie van de LHBTI+ gemeenschap bij het sportbeleid (wat eigenlijke en gemeentelijke aangelegenheid is) en aandacht gevraagd voor inclusie bij evenementen waar de provincie aan bijdraagt.

Wat beloven we:

De VVD zal voorop blijven lopen bij het geven van gelijke rechten aan LHBTI’ers (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen). Dat is iets om trots op te zijn. We willen de positie van LHBTI’ers in de provincie Utrecht verder versterken. Hun rechten mogen niet worden teruggedraaid of aangetast.

Als instellingen van de LHBTI-gemeenschap bedreigd worden, vinden wij dat de overheid voor de beveiliging moet zorgen. In en rond het Openbaar Vervoer moet iedereen zich vrij voelen om zichzelf te zijn.

Ongeacht geaardheid of achtergrond heeft iedereen recht op een veilige en vrije woonomgeving. Bij de woningbouwopgave maken we het graag mogelijk voor corporaties om huisvesting voor doelgroepen mogelijk te maken.

Daar waar de provincie activiteiten subsidieert is toegankelijkheid en veiligheid voor álle deelnemers voorwaardelijk.

Een aantal vragen in de rainbowvote gaan over zaken waar de provincie volgens de VVD geen of marginale taken heeft, omdat wij vinden dat de orginasaties en overheden die het dichtst bij mensen staan – zoals de gemeente- hierin leidend moeten zijn.