Guus Beckett

Plaats op de lijst: 10

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/guus-beckett

Guus Beckett uit Breda, 23 jaar oud. Van huis uit meegekregen dat liefde niet kijkt naar geslacht, kleur of ras. In de provinciale staten van Noord-Brabant zou meer voorlichting moeten komen over lhbti+ voor zowel de statenleden, ambtenaren als alle scholieren en studenten die onze provincie rijk is. Geen hokjesdenken, maar kijken naar alle individuen met hun eigen persoonlijkheden, voorkeuren en liefde. Open staan voor het feit dat iedereen anders is, maar elkaar wel met gelijk respect behandelen. Afkeur uitspreken en effectief optreden tegen alle geweldsmisdrijven en verbaal misbruik. Begrip voor elkaar en jezelf begint bij de opvoeding en de provincie zal hier een voortrekkersrol in moeten spelen waar mogelijk.