Marianne Thieme

I

Ik ben lijstduwer op de Europese kieslijst en medeoprichter van de Partij voor de Dieren. De vier beginselen van de PvdD zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid.
Ik ben overtuigd medestander van de emancipatiebeweging voor LHBT. Ik vind onrecht en het achterstellen van groepen een van de ergste fenomenen in de samenleving. Mensen en dieren hebben het recht om te leven naar hun aard en om in alle vrijheid keuzes te maken. Die vrijheid van mensen gaat echter altijd gepaard met verantwoordelijkheid: vrijheid eindigt waar die ten koste gaat van anderen.
Veel mensen denken dat LHBT tegenwoordig gelijke rechten hebben, maar die gelijkberechtiging is vaak flinterdun of gewoonweg nog niet gerealiseerd.
Ik zie het als taak van de Europese Unie om zorg te dragen voor volwaardige integratie van LHBT-ers en gelijkberechtiging. Daarom staat in ons verkiezingsprogramma dat Europa een krachtig LHBT-beleid moet voeren en moet investeren in LHBT-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen. Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten krijgen als heteroseksuele paren. Ook vind ik het belangrijk dat homoseksuele leerlingen en leraren welkom zijn op iedere school en dat er een eind komt aan het fenomeen weigerambtenaar in de Lid-Staten.