Danielle de Man

Biodiversiteit is de kracht van de natuur, diversiteit onder mensen is de kracht van de maatschappij. Zelf heb ik 10 jaar in Parijs gewoond en ik werk inmiddels weer in Amsterdam. Beide steden zijn bruisend, dynamiek en altijd in beweging. De diversiteit van hun inwoners is hierbij cruciaal en de aantrekkingskracht die hieruit voortvloeit, voelt iedereen. De sleutel? Respect en tolerantie… Weten hoe je samen leeft… Savoir vivre!
Europa is bij uitstek divers. Wederzijds respect tussen groepen mensen draagt bij aan een sterke opbouw van maatschappijen waar iedereen zich thuis kan voelen en dus ook een positieve bijdrage kan en wil leveren als burger.
Achterstelling van bepaalde groepen mensen hoort niet thuis in Europa. Beleid moet gebaseerd worden op tolerantie, mededogen en respect. Beleid moet geen tegengestelde waarden in de hand werken door discriminerend beleid op welke basis dan ook. Binnen de Europese Unie zou ik dit de maatstaf willen maken, beleid langs de meetlat van gelijkheid van alle burgers. Misschien is hier een divers samengestelde commissie voor nodig die elk nieuw beleid toetst? Stof tot nadenken… maar wel samen!