Mattias Gijsbertsen

Al vanaf mijn 18e ben ik politiek actief. Oorspronkelijk kom ik uit Kampen waar mijn vader predikant is. Vanuit die achtergrond kwam ik al op jonge leeftijd in aanraking met een grote veelzijdigheid aan mensen met verschillende problemen. Dat bevorderde mijn sociale enmaatschappelijke betrokkenheid. Daar komt bij dat ik me in Kampen, als homoseksueel, verwonderde over de vooroordelen en stereotypering ten opzichte van homo’s. Toen ik naar Groningen verhuisde om te gaan studeren, merkte ik dat homoseksualiteit daar veel meer werd geaccepteerd, maar er juist weer stereotypering en vooroordelen over religieuze achtergronden heersen. Dat soort hokjes-denken helpt niet.
Culturele vrijheid, ruimte voor zelfontplooiing en emancipatie zijn waarden die me nauw aan het hart liggen. Daar horen ook bij vrijheid van geloof, meningsuiting en de emancipatie van homoseksuelen, vrouwen en allochtonen. Het zijn allemaal waarden die Europa zegt te verdedigen. Europa heeft een voorbeeldfunctie op het wereldtoneel op dit gebied. Enerzijds moeten we het mondiaal op de agenda zetten en actie ondernemen als homorechten en andere mensenrechten geschonden worden. Anderzijds is er binnen de Europese grenzen ook nog heel veel te doen onder het mom van “practice what you preach”.