Judith Sargentini

Ik ben allergisch voor discriminatie. Huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, dat mag nooit een reden zijn om mensen te vernederen, achter te stellen of op te sluiten.
Ik heb de afgelopen vijf jaar in het Europees Parlement een bijdrage geleverd aan de strijd tegen discriminatie. Bijvoorbeeld door ervoor te dat LHBT’s die in eigen land bedreigd worden makkelijker asiel kunnen krijgen in de Europese Unie.
Ik wil tegen discriminatie blijven strijden. We zijn er nog lang niet in Europa. “Pluralisme, non-discriminatie en verdraagzaamheid” zijn officiële waarden van de Europese Unie, vastgelegd in het EU-verdrag, maar worden in de praktijk vaak niet nageleefd. De EU heeft discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verboden op de arbeidsmarkt, maar nationale regeringen saboteren een uitbreiding van dit verbod naar andere maatschappelijke terreinen.
Het Europarlement moet een aanjager van LHBT-emancipatie blijven. Dat is lang niet zeker. Partijen zoals het Front National en de Lega Nord, de vrienden van de PVV, dreigen winst te boeken in de Europese verkiezingen. Zij propageren een traditionele gezinsmoraal en wakkeren homofobie aan.
Tegenover dit conservatieve blok moet een sterke Groene fractie staan, met een sterk GroenLinks. De ziel van Europa – bekrompen of tolerant, wraakzuchtig of levenslustig – staat op het spel.