GroenLinks Europa

GroenLinks Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

De Europese Groenen, waaronder GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, hadden het voortouw bij de herziening van de ‘kwalificatierichtlijn’ voor vluchtelingen in 2011. Daardoor maken mensen die vervolgd worden vanwege hun seksuele gerichtheid nu meer kans op asiel in de EU.
GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen betuigde concrete solidariteit met de LHBT’s in Oost-Europa door veelvuldig deel te nemen aan Gay Prides en andere manifestaties. Zij was aanwezig bij de Pride in de Kroatische stad Split in 2011, die uiteengejaagd werd door homofobe demonstranten. Mede door de inspanningen van Marije spraken Kroatische bestuurders zich duidelijk uit tegen LHBT-discriminatie en werd de Pride in Split in 2012 wél een succes.
De druk die Marije organiseerde vanuit het Europees Parlement droeg ertoe bij dat aspirant-lidstaten van de EU als Albanië en Montenegro antidiscriminatiewetgeving invoerden, die ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verbiedt. Dat terwijl de regering van Montenegro in 2009 nog resoluut ontkende dat er homo’s bestonden in dat land… In Moldavië haalde Marije persoonlijk een aantal parlementariërs over om een nieuwe antidiscriminatiewet aan een meerderheid te helpen.
Onderzoek van de nieuwssite EU Observer in 2012 wees uit dat de Groene fractie, waar GroenLinks deel van uitmaakt, de “most gay-friendly” fractie in het Europees Parlement is.
Onze groene fractiegenote Ulrike Lunacek kreeg in februari 2014 een meerderheid van het Europarlement achter haar oproep aan de Europese Commissie om een brede ‘EU Roadmap’ tegen discriminatie van LHBT’s op te stellen

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

GroenLinks zal bij de benoeming van een nieuwe Europese Commissie, deze zomer, van de kandidaten verlangen dat zij toezeggen een brede ‘EU Roadmap’ tegen discriminatie van LHBT’s op te stellen, zoals het Europees Parlement onlangs geëist heeft.
GroenLinks wil dat het Europese verbod op discriminatie op grond van seksuele voorkeur niet alleen op de werkvloer geldt, maar ook voor sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en de markt voor goederen
en diensten. Zodat bijvoorbeeld een hotel geen tweepersoonskamer mag weigeren aan een homo- of lesbo-paar… Hiertoe moeten de onderhandelingen over de zogenaamde ‘horizontale richtlijn’, waar GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg al in 2009 steun voor kreeg van het Europarlement, worden vlotgetrokken. De druk op dwarsliggende nationale regeringen, waaronder de Nederlandse, moet worden opgevoerd. Een verbod op discriminatie op grond van genderidentiteit en -expressie moet deel uitmaken van deze nieuwe wetgeving.
Het nieuwgekozen Europarlement moet de Europese Commissie aansporen om steviger op te treden tegen homodiscriminatie in EU-landen zoals Litouwen. Het nieuwe ‘rechtsstaatmechanisme’ van de Commissie moet worden gebruikt om hiertegen vroegtijdig actie te ondernemen, in de vorm van zowel politieke als juridische stappen.
Ook buiten haar grenzen dient de EU te blijven opkomen voor LHBT-rechten, nog consequenter dan nu, door ondersteuning te bieden aan LHBT-organisaties en zo nodig sancties te treffen tegen regimes die seksuele minderheden onderdrukken. De anti-homowet die Uganda dit jaar aannam, waardoor er nu levenslang staat op ‘homoseksuele handelingen’, toont hoe hard deze EU-inzet nodig is.