D66 Europa

D66 Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

D66 streeft naar een zo groot mogelijke vrijheid voor het individu. Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn en eigen keuzes mogen maken. D66 zet zich in voor volledig gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT). Daarom strijdt D66 continue voor gelijke rechten voor LHBT’s in Europa en daarbuiten. Dankzij ons is de positie verbeterd van LHBT’s die het slachtoffer worden van een misdrijf. Ook is genderidentiteit opgenomen in de Europese asielwetgeving. Europese diplomaten hebben dankzij D66 concrete richtlijnen om LHBT’s zo goed mogelijk te beschermen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat lidstaten van de Europese Unie elkaars wetgeving moeten erkennen, waar het gaat om de rechten van LHBT’s. En er is een begin gemaakt met een stevige Europese aanpak tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit.
Maar dat is nog niet alles. We spoorden Europa aan om druk te zetten op lidstaten die anti-homowetgeving wilden aannemen of zelfs hebben aangenomen. Denk bijvoorbeeld aan Hongarije en Litouwen. D66 nam deel aan Gay Prides in nieuwe lidstaten, waar een helder signaal voor tolerantie nog steeds hard nodig is. Ook zetten we druk op landen buiten Europa, die anti-homowetgeving hebben aangenomen. Als het aan D66 ligt, worden antidiscriminatiebepalingen opgenomen in akkoorden en onderhandelingen met deze landen.

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

D66 vindt dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft om gelijke rechten voor LHBTI’s (Lesbisch, Homo-, Bi- en Transseksueel en Interseksualiteit) in het buitenland te stimuleren. Emancipatie behoort een Nederlandse prioriteit te zijn binnen en buiten Europa. Ondanks de goede resultaten van de laatste periode, is D66 nog lang niet klaar. Wat ons betreft is ruimte voor diversiteit een kernwaarde van de Europese Unie. D66 vraagt bijzondere aandacht voor de rechten van getrouwde homoparen of LHBTI-paren met een samenlevingscontract. Deze moeten in alle landen van de EU altijd erkend worden. D66 is vurig pleitbezorger van bindende regels voor gelijke behandeling en de erkenning van de genderidentiteit van transgenders, geregistreerde homoparen en nieuwe families. In de EU staat D66 pal voor onze Nederlandse progressieve liberale verworvenheden, zoals de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. LHBTI-rechten maken voor D66 ook een belangrijk onderdeel uit van de Europese agenda voor ontwikkelingssamenwerking en in de samenwerkingsverbanden met derde landen.