D66

D66

Dit schrijft D66 over wat zijn de afgelopen periode in het Europees Parlement en de Europese Commissie gedaan en bereikt heeft voor lhbti+ personen:

D66 zet zich in Nederland en Europa altijd in voor het recht van iedereen om zichtbaar zichzelf te zijn. Dat recht staat in Europa onder druk van een steeds grotere conservatievere groep. In landen zoals Hongarije, Polen en Italiƫ. Maar ook in ons eigen land. D66 heeft zich er voor ingezet dat landen die de rechten van LHBTI+-personen inperken daarvoor sancties opgelegd krijgen. Zoals in het geval van Hongarije.

Daarnaast zet D66 zich er voor in om aandacht voor LHBTI+-rechten in alle domeinen terug te laten komen. Bijvoorbeeld als voorwaarde bij het afsluiten van handelsakkoorden of bij het opstellen van nieuwe regels voor loontransparantie. Zo laat D66 haar progressieve geluid overal terugkomen. En dat zullen we blijven doen.

Dit schrijft D66 over hoe ze zich in de komende periode in het Europees Parlement en de Europese Commissie zullen inzetten voor lhbti+ personen:

Er waait een conservatieve wind door Europa. D66 zal zich daar altijd tegen verzetten. LHBTI+-personen moeten in heel de Europese Unie veilig zichzelf kunnen zijn en alle lidstaten moeten hun rechten erkennen. Dit wordt een expliciet onderdeel van de rechtsstaat-APK. We blijven ons uitspreken tegen de inperking van rechten van LHBTI+-personen in heel Europa en in het bijzonder in landen als Polen, Hongarije en Italiƫ. D66 zet zich in voor een Europese antidiscriminatiewet, die ook LHBTI+-rechten beschermt. We ondersteunen organisaties die strijden voor gelijke rechten voor LHBTI+-personen in Europa en de rest van de wereld. In een sterk en vrij Europa kan iedereen zichzelf zijn. Kies je voor een sterk Europa, dan kies je voor D66.